apache-poiRozpoczęcie pracy z Apache-Poi


Uwagi

Projekt Apache POI to interfejsy API Java do manipulowania różnymi formatami plików w oparciu o standardy Office Open XML (OOXML) i format dokumentu złożonego Microsoft OLE 2 (OLE2). Krótko mówiąc, możesz czytać i zapisywać pliki MS Excel, Word i Powerpoint za pomocą Java.

Apache POI stał się projektem najwyższego poziomu w czerwcu 2007 roku, a artefakty POI 3.0 zostały ponownie wydane. Przed tą datą POI był podprojektem Apache Dżakarta.

Wersje

Nazwa wersji Data wydania
3.11 17.12.2014
3.12 2015-05-09
3.13 2015-09-22
3.14 02.03.2016
3.15 19.09.2016
3.16 19.04.2017

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania apache-poi.