apache-poiNPOI: Podejście do sprawdzania poprawności danych dla daty, godziny, elementu listy, wiadomości e-mail itp. Dla pliku Excel XSSF (.xslx) przy użyciu c #


Wprowadzenie

Utworzenie ograniczenia sprawdzania poprawności danych może być trudne i czasochłonne w NPOI. Podzieliłem się niektórymi z mojego praktycznego podejścia. Takie podejście da dobry pomysł na dostosowanie własnych typów ograniczeń.

NPOI: Podejście do sprawdzania poprawności danych dla daty, godziny, elementu listy, wiadomości e-mail itp. Dla pliku Excel XSSF (.xslx) przy użyciu c # Powiązane przykłady