Looking for api Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for api Keywords? Try Ask4Keywords

apiPierwsze kroki z interfejsem API


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest interfejs API i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w interfejsie API i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla interfejsu API jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania interfejsu API.

Co to jest API?

API : Interfejs programowania aplikacji to zestaw wymagań, które regulują sposób, w jaki jedna aplikacja może komunikować się z inną. Interfejsy API umożliwiają wymianę informacji między programami.

  • Na przykład interfejsy API na poziomie systemu umożliwiają aplikacjom takim jak LibreOffice uruchomienie systemu operacyjnego takiego jak Windows. W interfejsie API sieci Web ponosimy odpowiedzialność za to, aby inne aplikacje mogły korzystać z usług dużego dostawcy usług, takich jak mapy Google lub oferty Facebooka (usługi). Podobnie jak pobliskie hotele wyświetlane w określonej aplikacji za pomocą aplikacji API map Google.
  • Interfejsy API robią to wszystko, „ograniczając” niektóre funkcje wewnętrzne programu do świata zewnętrznego. Umożliwia to aplikacjom współdzielenie danych i podejmowanie działań w imieniu innych bez konieczności programowania przez wszystkich programistów.

.