asp.net-mvc-4Rozpoczęcie pracy z asp.net-mvc-4


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest asp.net-mvc-4 i dlaczego deweloper może chcieć z niej korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach asp.net-mvc-4 i link do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja dla asp.net-mvc-4 jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania asp.net-mvc-4.

Jakie są nowe funkcje w MVC 4? Dlaczego warto korzystać z MVC 4?

Czwarta wersja frameworka koncentruje się głównie na ułatwieniu tworzenia mobilnych aplikacji internetowych.

Nowe funkcje w AP.NET MVC 4

 1. ASP.NET Web API

ASP.NET Web API to platforma, która ułatwia tworzenie usług HTTP, które docierają do szerokiej gamy klientów, w tym przeglądarek i urządzeń mobilnych.

HTTP służy nie tylko do wyświetlania stron internetowych. To także potężna platforma do tworzenia interfejsów API, które ujawniają usługi i dane. Prawie każda platforma, o której można pomyśleć, ma bibliotekę HTTP, dzięki czemu usługi HTTP mogą dotrzeć do szerokiej gamy klientów, w tym przeglądarek, urządzeń mobilnych i tradycyjnych aplikacji komputerowych.

ASP.NET Web API to idealna platforma do budowania aplikacji RESTful w .NET Framework.

 1. Ulepszenie do domyślnych szablonów projektów

Szablon służący do tworzenia nowych projektów ASP.NET MVC 4 został zaktualizowany, aby wyglądał jak bardziej nowocześnie wyglądająca witryna:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Oprócz ulepszeń interfejsu użytkownika w szablonie zastosowano także technikę zwaną renderowaniem adaptacyjnym, aby wyglądać dobrze zarówno w przeglądarkach stacjonarnych, jak i przeglądarkach mobilnych bez żadnych modyfikacji.

 1. Szablon projektu mobilnego za pomocą jquery Mobile

ASP.NET MVC 4 wprowadził również nowy szablon projektu Moble Application, aby stworzyć witrynę specjalnie dla przeglądarek mobilnych i tabletów. Jest to oparte na jQuery Mobile, bibliotece typu open source do tworzenia zoptymalizowanego dotykowo interfejsu użytkownika.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

 1. Tryby wyświetlania

Nowa funkcja trybów wyświetlania umożliwia aplikacji wybieranie widoków w zależności od przeglądarki, która wysyła żądanie. Na przykład, jeśli przeglądarka stacjonarna zażąda strony głównej, aplikacja może użyć szablonu Views\Home\Index.cshtml . Jeśli przeglądarka mobilna zażąda strony głównej, aplikacja może zwrócić szablon Views\Home\Index.mobile.cshtml .

Jeśli chcesz utworzyć bardziej szczegółowe widoki, układy lub widoki częściowe dla innych urządzeń, możesz zarejestrować nową instancję DefaultDisplayMode, aby określić, jakiej nazwy szukać, gdy żądanie spełnia określone warunki. Na przykład możesz dodać następujący kod do metody Application_Start w pliku Global.asax, aby zarejestrować ciąg „iPhone” jako tryb wyświetlania, który ma zastosowanie, gdy przeglądarka Apple iPhone wysyła żądanie:

DisplayModeProvider.Instance.Modes.Insert(0, new
DefaultDisplayMode("iPhone")
{
  ContextCondition = (context => context.GetOverriddenUserAgent().IndexOf
    ("iPhone", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0)
 });
 

Aby uzyskać więcej informacji: Funkcje mobilne ASP.NET MVC 4

 1. Obsługa zadań dla kontrolera asynchronicznego

Klasa kontrolera ASP.NET MVC 4 w kombinacji .NET 4.5 umożliwia pisanie metod akcji asynchronicznych zwracających obiekt typu Task<ActionResult> . .NET Framework 4 wprowadził koncepcję programowania asynchronicznego zwaną Zadaniem, a ASP.NET MVC 4 obsługuje Zadanie. Zadania są reprezentowane przez typ zadania i typy pokrewne w przestrzeni nazw System.Threading.Tasks. .NET Framework 4.5 wykorzystuje tę asynchroniczną obsługę dzięki async kluczowym await i async które sprawiają, że praca z obiektami Zadania jest znacznie mniej złożona niż poprzednie podejścia asynchroniczne. Słowo kluczowe Oczekiwanie to skrót składniowy wskazujący, że fragment kodu powinien asynchronicznie czekać na inny fragment kodu. async kluczowe async stanowi wskazówkę, której można użyć do oznaczenia metod jako metod asynchronicznych opartych na zadaniach.

Aby uzyskać więcej informacji: Korzystanie z metod asynchronicznych w programie ASP.NET MVC 4

 1. Sprzedaż wiązana i minimalizacja.

Struktura pakietowania i minimalizacji umożliwia zmniejszenie liczby żądań HTTP, które musi wykonać strona internetowa, poprzez połączenie pojedynczych plików w jeden, dołączony plik dla skryptów i CSS. Następnie może zmniejszyć całkowity rozmiar tych żądań, minimalizując zawartość pakietu. Minifikacja może obejmować działania takie jak eliminacja białych znaków, skracanie nazw zmiennych, a nawet zwijanie selektorów CSS na podstawie ich semantyki. Pakiety są deklarowane i konfigurowane w kodzie i można do nich łatwo odwoływać się w widokach za pomocą metod pomocniczych, które mogą generować albo pojedyncze łącze do pakietu, albo, podczas debugowania, wiele łączy do indywidualnej zawartości pakietu.

Aby uzyskać więcej informacji: sprzedaż wiązana i minimalizacja

 1. Migracje baz danych

Projekty ASP.NET MVC 4 zawierają teraz Entity Framework 5. Jedną z doskonałych funkcji w Entity Framework 5 jest obsługa migracji baz danych. Ta funkcja umożliwia łatwą ewolucję schematu bazy danych przy użyciu migracji skoncentrowanej na kodzie przy jednoczesnym zachowaniu danych w bazie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat migracji baz danych, zobacz Dodawanie nowego pola do modelu filmu i tabeli we wprowadzeniu do samouczka ASP.NET MVC 4.