autoitRozpoczęcie pracy z autoit


Uwagi

AutoIt to lekki darmowy język skryptowy podobny do BASICa, zaprojektowany do automatyzacji graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows i ogólnych skryptów.

Jest to szczególnie przydatne do generowania naciśnięć klawiszy i odczytywania informacji z natywnych kontrolek Windows. Funkcje biblioteki są dołączone do automatyzacji aplikacji Microsoft Office i przeglądarek internetowych.

Można go pobrać ze strony https://www.autoitscript.com/site/autoit/ , strony zawierającej również obszerny zestaw dokumentacji.

Witaj świecie

Prosty skrypt AutoIt pokazujący niektóre podstawowe funkcje języka.
Zauważ, że średniki wprowadzają komentarze
Zapisz to jako „HelloWorld.au3”

; Include constants.  In this case, for the MsgBox() function
#include <MsgBoxConstants.au3>

; Define and initialize the title of a dialogue box
; All AutoIt variables are loosely typed
; Local specifies the scope
Local $title
$title = "Example Window"

; Alternative method of implicit definition
; This time also indicating constant
Const $text = "Hello World"

; Third example definition
; Strings and integers defined in the same manner
$timeout = 30

; Create dialogue box using #included constants
MsgBox($MB_ICONINFORMATION, $title, $text, $timeout)

; Program end - Use of Exit is not mandatory
Exit
 

Spowoduje to proste wyjście: -
Wyjście Hello World

Instalacja lub konfiguracja

AutoIt jest przeznaczony do użytku w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Jest kompatybilny z wersjami Windows XP i nowszymi.

Pobierz narzędzie instalacyjne ze strony https://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/

W przypadku instalacji w 64-bitowej wersji systemu Windows użytkownik jest monitowany o wybór instalacji 64- lub 32-bitowej. Wybór wpływa na narzędzia kompilacyjne instalowane obok interpretera skryptów.

Narzędzie instalacyjne zostanie zainstalowane w podanym katalogu:

  • Interpreter skryptów
  • Kompilator skryptów
  • Edytor skryptów (SciTE)
  • Pliki pomocy
  • Przykłady