automapperRozpoczęcie pracy z programem automapper


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest automapper i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w programie automapper i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla automappera jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Automapper można zainstalować z nugetu, uruchamiając następujące polecenie w konsoli Menedżera pakietów:

Install-Package AutoMapper
 

Następnie można go włączyć do różnych plików w projekcie, do którego został zainstalowany, using dyrektyw:

using AutoMapper;