casperjsRozpoczęcie pracy z casperjs


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest casperjs i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w casperjs i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla casperjs jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Pierwszy program do rozpoczęcia

var casper = require('casper').create();
casper.start('http://casperjs.org/');

casper.then(function() {
    this.echo('First Page: ' + this.getTitle());
});

casper.thenOpen('http://phantomjs.org', function() {
    this.echo('Second Page: ' + this.getTitle());
});

casper.run();
 

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji casperjs.