cherrypyRozpoczęcie pracy z Cherrypy


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest cherrypy i dlaczego deweloper może chcieć z niej skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w cherrypy i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Cherrypy jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instrukcje Instalacji

Warunki wstępne

 • Instrukcje te zakładają, że masz dowolny typ systemu Linux, Unix, Mac z systemem Windows bash lub Git-bash.
 • Windows: Pobierz i zainstaluj Git-bash dla Windows , a następnie uruchom „bash” z wiersza poleceń.
 • Inne powłoki niż bash są w porządku, po prostu zastąpić activate polecenia poniżej activate.csh lub Google: „ virtualenv aktywować-shell-name swoje ”.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy Python, virtualenv i pip są zainstalowane:

 • $ python --version
 • $ virtualenv --version
 • $ pip --version

zainstalować

Utwórz katalog za pomocą swojej aplikacji internetowej, środowiska i zainstaluj pakiet CherryPy.

 • $ mkdir /develop/myapp/
 • $ cd /develop/myapp/
 • $ virtualenv venv
 • $ source venv/bin/activate
  • W systemie Windows w Git-bash: $ source venv/Scripts/activate
 • (venv) $ pip install cherrypy
 • (venv) $ python
Python 3.5.2 ...
>>> import cherrypy
>>> cherrypy
<module 'cherrypy' from '... venv/site-packages/cherrypy/__init__.py'>
 

Gratulacje! Teraz jesteś gotowy na swoją pierwszą aplikację CherryPy.

Przesyłanie pliku za pomocą CherryPy

Ten przykład składa się z trzech części:

 • server.py - aplikacja CherryPy, która może odbierać i zapisywać pliki.
 • webpage.html - Przykład przesyłania pliku do server.py ze strony internetowej.
 • cli.py - Przykład przesyłania pliku do server.py z narzędzia wiersza poleceń.
 • Bonus - upload.txt - plik, który prześlesz.

server.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import os
import cherrypy

config = {
  'global' : {
    'server.socket_host' : '127.0.0.1',
    'server.socket_port' : 8080
  }
}


class App:

  @cherrypy.expose
  def upload(self, ufile):
    # Either save the file to the directory where server.py is
    # or save the file to a given path:
    # upload_path = '/path/to/project/data/'
    upload_path = os.path.dirname(__file__)

    # Save the file to a predefined filename
    # or use the filename sent by the client:
    # upload_filename = ufile.filename
    upload_filename = 'saved.txt'

    upload_file = os.path.normpath(
      os.path.join(upload_path, upload_filename))
    size = 0
    with open(upload_file, 'wb') as out:
      while True:
        data = ufile.file.read(8192)
        if not data:
          break
        out.write(data)
        size += len(data)
    out = '''
File received.
Filename: {}
Length: {}
Mime-type: {}
''' .format(ufile.filename, size, ufile.content_type, data)
    return out


if __name__ == '__main__':
  cherrypy.quickstart(App(), '/', config)
 

webpage.html

<form method="post" action="http://127.0.0.1:8080/upload" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="ufile" />
  <input type="submit" />
</form>
 

cli.py

Ten przykład wymaga pakietu żądań w języku Python , jednak plik można wysłać do serwera w postaci zwykłego języka Python.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import requests

url = 'http://127.0.0.1:8080/upload'
files = {'ufile': open('file.txt', 'rb')}

r = requests.post(url, files=files)

print(r)
print(r.text)
 

upload.txt

Hello! This file was uploaded to CherryPy.
 

Prześlij z przeglądarki

 • Uruchom $ server.py
 • Otwórz webpage.html w przeglądarce internetowej.
 • Po wybraniu pliku z dysku i przesłaniu go zostanie zapisany jako saved.txt .

Prześlij z wiersza poleceń

 • Otwórz jedną konsolę i uruchom $ server.py
 • Otwórz inną konsolę i uruchom $ cli.py
  • Uwaga: plik testowy upload.txt powinien znajdować się w tym samym katalogu co cli.py
 • Plik upload.txt powinien zostać przesłany i zapisany jako saved.txt .

Witaj świecie w CherryPy

Jeśli masz virtualenv i CherryPy jest już w nim zainstalowany, utwórz plik hello.py :

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import cherrypy

class HelloWorld(object):
  @cherrypy.expose
  def index(self):
    return 'Hello World!'

  @cherrypy.expose
  def greet(self, name):
    return 'Hello {}!'.format(name)

cherrypy.quickstart(HelloWorld())
 

Następnie uruchom plik: $ hello.py lub $ python hello.py . Powinieneś zobaczyć wynik podobny do tego:

user@computer /develop/myapp $ python hello.py
[06/Nov/2016:05:58:44] ENGINE Listening for SIGTERM.
[06/Nov/2016:05:58:44] ENGINE Bus STARTING
[06/Nov/2016:05:58:44] ENGINE Set handler for console events.
CherryPy Checker:
The Application mounted at '' has an empty config.

[06/Nov/2016:05:58:44] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
[06/Nov/2016:05:58:44] ENGINE Started monitor thread 'Autoreloader'.
[06/Nov/2016:05:58:45] ENGINE Serving on http://127.0.0.1:8080
[06/Nov/2016:05:58:45] ENGINE Bus STARTED