Looking for cocos2d-x Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for cocos2d-x Keywords? Try Ask4Keywords

cocos2d-xRozpoczęcie pracy z cocos2d-x


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest cocos2d-x i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Należy również wspomnieć o wszelkich dużych tematach w cocos2d-x i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla cocos2d-x jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja (Mac OS X)

PRZEGLĄD

cocos2d-x to wieloplatformowy silnik gry typu open source. Umożliwia programistom kodowanie we wdrożeniach C ++, Lua i JavaScript w systemach iOS, Android, Windows Phone, Mac OS X, Windows Desktop i Linux.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymagania dotyczące kompilacji

 • Mac OS X 10.7+, Xcode 4.6+
 • Windows 7+, VS 2012+
 • Ubuntu 12.10+, CMake 2.6+
 • Python 2.7.5
 • NDK, JDK, ANT (rozwój Androida)

Wymagania dotyczące czasu wykonywania

 • iOS 5.0+ dla gier na iPhone'a / iPada
 • Android 2.3+ dla gier na Androida
 • Windows Phone 8+ dla gier Windows Phone
 • OS X 10.6 + dla gier Mac
 • Windows 7+ dla gier Windows

Instalacja

Pobierz wszystko poniżej:

Po pobraniu wszystkiego powyżej

 • rozpakuj Cocos2d-x
 • zainstaluj JDK.
 • rozpakuj zestaw Android SDK i NDK w tej samej lokalizacji głównej. (może: ~ / AndroidDev)
 • sprawdź, czy Python 2.7 jest zainstalowany i dostępny.
 • zainstaluj Apache Ant i sprawdź, czy działa.

Wewnątrz katalogu Cocos2d-x uruchom:

python setup.py

Uwaga : nie wolno używać znaku ~. Użyj pełnej ścieżki do katalogu domowego . W przeciwnym razie skrypty zakończą się niepowodzeniem z powodu wartości ścieżki błędu.

 • Teraz zapyta o ścieżkę NDK_ROOT . Tutaj wprowadź wyodrębnioną ścieżkę katalogu NDK:

~ / android-ndk-r10e

 • SDK_ROOT . Tutaj wprowadź ścieżkę zestawu SDK systemu Android:

~ / android-sdk-macosx

 • ANT_ROOT . Tutaj wprowadź ścieżkę bin Apache ANT:

~ / apache-ant-1.9.6 / bin

Po ustawieniu powyższych zmiennych środowiskowych uruchom:

source ~/.bash_profile
 

Vola, cocos2d-x został pomyślnie skonfigurowany w twoim systemie.


Instalacja lub konfiguracja (Windows)

PRZEGLĄD

cocos2d-x to wieloplatformowy silnik gry typu open source. Umożliwia programistom kodowanie we wdrożeniach C ++, Lua i JavaScript w systemach iOS, Android, Windows Phone, Mac OS X, Windows Desktop i Linux.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymagania dotyczące kompilacji

 • Mac OS X 10.7+, Xcode 4.6+
 • Windows 7+, VS 2012+
 • Ubuntu 12.10+, CMake 2.6+
 • Python 2.7.5
 • NDK, JDK, ANT (rozwój Androida)

Wymagania dotyczące czasu wykonywania

 • iOS 5.0+ dla gier na iPhone'a / iPada
 • Android 2.3+ dla gier na Androida
 • Windows Phone 8+ dla gier Windows Phone
 • OS X 10.6 + dla gier Mac
 • Windows 7+ dla gier Windows

Instalacja

Pobierz wszystko poniżej:

Po pobraniu wszystkiego powyżej

 • rozpakuj Cocos2d-x

 • zainstaluj JDK i jednocześnie utwórz nową zmienną o nazwie: JAVA_HOME i podaj ścieżkę do miejsca, w którym zainstalowałeś JDK powyżej. wprowadź opis zdjęcia tutaj

 • rozpakuj zestaw Android SDK i NDK w tej samej lokalizacji głównej. (może: ~ / AndroidDev)

 • zainstaluj Python i zanotuj, gdzie go umieściłeś.

 • wyodrębnij Apache Ant i umieść cały folder w miejscu, w którym chcesz go przechowywać. Zanotuj, gdzie go umieściłeś.

 • dodaj ścieżki dla Apache Ant i Python do zmiennej PATH. wprowadź opis zdjęcia tutaj

 • restart

 • teraz przetestuj swoje środowisko, zanim przejdziesz dalej. Uruchom wiersz polecenia i wykonaj:

  ant

  python


Jeśli wszystko działa, czas uruchomić plik setup.py, aby skonfigurować środowisko programistyczne dla systemu Android. Spowoduje to ustawienie niezbędnych zmiennych środowiskowych. Jeśli wcześniej nie skonfigurowałeś tego środowiska, pojawi się monit o wprowadzenie ścieżek dla zmiennych, które nie zostaną znalezione. Uruchamiasz plik setup.py z katalogu Cocos2d-x.

Wewnątrz katalogu Cocos2d-x uruchom:

python setup.py

Uwaga : nie wolno używać znaku ~. Użyj pełnej ścieżki do katalogu domowego . W przeciwnym razie skrypty zakończą się niepowodzeniem z powodu wartości ścieżki błędu.

 • Teraz zapyta o ścieżkę NDK_ROOT . Tutaj wprowadź wyodrębnioną ścieżkę katalogu NDK:

~ / android-ndk-r10e

 • SDK_ROOT . Tutaj wprowadź ścieżkę zestawu SDK systemu Android:

~ / android-sdk-macosx

 • ANT_ROOT . Tutaj wprowadź ścieżkę bin Apache ANT:

~ / apache-ant-1.9.6 / bin

 • Restart

Vola, cocos2d-x został pomyślnie skonfigurowany w twoim systemie.