codeceptionRozpoczęcie korzystania z kodeka


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest kodekcept i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w ramach kodecepcji i odnosić się do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla kodecepcji jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji kodekodycji.