Looking for crystal-reports Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for crystal-reports Keywords? Try Ask4Keywords

crystal-reportsPierwsze kroki z kryształowymi raportami


Uwagi

Crystal Reports służy do prezentacji informacji z bazy danych w formie raportów - wizualizowanych list, podsumowań lub wykresów przedstawiających dane z tabel w przydatnym formacie RPT.

Raporty są sporządzane w graficznie zorientowanym widoku Projekt, reprezentującym obiekty formularza, takie jak tekst lub kształty, jako pojedyncze obiekty. Umożliwia to uporządkowanie informacji w bardziej znanym formacie, w przeciwieństwie do czytania bezpośrednio ze źródła danych.

Crystal Reports oferuje połączenia z tabelami SQL, Oracle, bazami danych Access i arkuszami kalkulacyjnymi Excel. Z czasem sam Crystal częściowo zintegrował się z Visual Studio. Raporty można eksportować jako pliki PDF lub dokumenty tekstowe.

Wersje

Wersja Data wydania
XI (11) 01.01.2004
XI R2 (11.5) 2005-11-24
2008 (12) 31.03.2008
2011 (14.0.x) 31.08.2011
2013 (14.1.x) 01.01.2013
2016 (14.2.x) 01.01.2016

Zmień język interfejsu Crystal Reports

Istnieje możliwość zmiany języka interfejsu użytkownika Crystal Reports. Przed opublikowaniem zrzutów ekranu na StackOverflow może być przydatna zmiana języka na angielski.

Możesz przełączać się między językami za pomocą View | Product Locale :

wprowadź opis zdjęcia tutaj

To menu pokazuje wszystkie pakiety językowe wybrane podczas pierwszej instalacji produktu.

Aby dodać dodatkowe pakiety językowe, zmodyfikuj instalację Crystal Reports. Otwórz Products and Features , wybierz instalację raportów Crystal, a następnie wybierz Modify . W kreatorze instalacji wybierz wszystkie języki, których chcesz używać.

Grupowanie rekordów

Grupy można dodawać i zagnieżdżać w raporcie, aby uporządkować dane w hierarchii sortowanych list. Grupy zewnętrzne zastępują dowolne grupy w obrębie. Wpływa to bezpośrednio na to, na które rekordy ma wpływ słowo kluczowe Previous .

  1. Wybierz Wstaw, Grupuj z paska menu.
  2. Wybierz pole, według którego chcesz pogrupować dane z górnej listy rozwijanej.
  3. Wybierz kierunek sortowania z drugiej listy rozwijanej.
  4. Zaznacz pole wyboru Dostosuj nazwę grupy (dostępne tylko w Crystal Reports 8.5), aby wyświetlić inną wartość w nagłówku grupy.
  5. Kliknij OK.

Instalacja lub konfiguracja

SAP Crystal Reports można zainstalować jako samodzielny program lub zintegrować z Visual Studio . (SAP Crystal Reports for Visual Studio) - Oba wymagają niewiele pracy poza kreatorem instalacji.