cypherPierwsze kroki z szyfrowaniem


Uwagi

Cypher to deklaratywny język zapytań grafowych, który umożliwia ekspresyjne i wydajne zapytania i aktualizowanie wykresów właściwości.

Cypher został pierwotnie stworzony przez Neo Technology dla swojej bazy danych wykresów Neo4j, ale został otwarty w ramach projektu openCypher w październiku 2015 r. I od tego czasu został przyjęty przez kilku innych dostawców baz danych wykresów, w tym SAP HANA i AgensGraph.

Wersje

Wersja Wydanie
3.2 2017-05-11
3.1 13.12.2016
3.0 26.04.2016
2.3 21.10.2015

Przewodnik po słowach kluczowych

Czytaj słowa kluczowe

Słowo kluczowe Funkcjonować Przykład
MECZ Znajdź następujące wyrażenie na wykresie MECZ (n)

Napisz słowa kluczowe

Słowo kluczowe Funkcjonować Przykład
STWÓRZ Utwórz następujący wzór UTWÓRZ (n: Osoba {imię: „Bob”})
USUNĄĆ Usuń następujące węzły / relacje USUŃ n
ODŁĄCZ USUŃ Usuń następujące węzły i wszelkie dołączone relacje DETACH DELETE n

Słowa kluczowe do odczytu i zapisu

Słowo kluczowe Funkcjonować Przykład
Łączyć Dopasuj następujący wzór lub utwórz go Scal (n: Person {id: 1337})

Filtruj słowa kluczowe

Słowo kluczowe Funkcjonować Przykład
Limit Ogranicz wiersze wyników do następującej liczby. Połącz z wynikami Przejdź do strony Limit 25
Pominąć Pomiń pierwsze n wierszy wyników. Połącz z Ogranicz do wyników na stronie Pomiń 25
GDZIE Filtruj wyniki według następującego wyrażenia GDZIE n. Wiek> 21
I / LUB I / lub wiele wyrażeń GDZIE n. Wiek> 21 I n. Wiek <30
NIE Neguj następujące wyrażenie GDZIE NIE n. Wiek> 21
DOWOLNY / WSZYSTKO / BRAK / POJEDYNCZY Filtruj na podstawie kolekcji GDZIE WSZYSTKO (p u ludzi

Pamiętaj, aby sprawdzić Refcard dla swojej wersji Cypher, ponieważ mogły się one zmienić.