Looking for dapper Keywords? Try Ask4Keywords

Dapper.NET null vs DBNull


Przykład

W ADO.NET poprawna obsługa null jest stałym źródłem nieporozumień. Kluczową kwestią w elegancji jest to , że nie musisz ; zajmuje się tym wszystkim wewnętrznie.

  • wartości parametrów, które są null są poprawnie wysyłane jako DBNull.Value
  • odczytane wartości, które są null są prezentowane jako null lub (w przypadku odwzorowania na znany typ) po prostu ignorowane (pozostawiając domyślne wartości oparte na typie)

To po prostu działa:

string name = null;
int id = 123;
connection.Execute("update Customer set Name=@name where Id=@id",
    new {id, name});