databaseRozpoczęcie pracy z bazą danych


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest baza danych i dlaczego deweloper może chcieć z niej korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w bazie danych i link do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja bazy danych jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania bazy danych.