db2Analizuj wartości rozdzielane przecinkami w kolumnie w wielu wierszach


Składnia

  • Z CTE_name ( nazwa_kolumny [, ...]) AS (
  • WYBIERZ nazwę_kolumny [, ...] Z tabeli_podstawowej
  • UNION ALL
  • WYBIERZ nazwę_kolumny [, ...] OD CTE_name
  • GDZIE < warunek ograniczenia rekurencji >
  • )
  • WYBIERZ nazwę_kolumny [, ...] OD CTE_name

Analizuj wartości rozdzielane przecinkami w kolumnie w wielu wierszach Powiązane przykłady