Embarcadero DelphiRozpoczęcie pracy z Embarcadero Delphi


Uwagi

Delphi to język ogólnego zastosowania oparty na dialekcie Object Pascal, którego korzenie wywodzą się z Borland Turbo Pascal. Ma własne IDE zaprojektowane do obsługi szybkiego tworzenia aplikacji (RAD).

Umożliwia tworzenie natywnych (skompilowanych) aplikacji na wielu platformach z jednej bazy kodu. Obecnie obsługiwane platformy to Windows, OSX, iOS i Android.

Pochodzi z dwoma ramami wizualnymi:

  • VCL: Visual Component Library specjalnie zaprojektowana do owijania programistów Windows Natywne formanty Windows i obsługa tworzenia niestandardowych.
  • FMX: platforma międzyplatformowa FireMonkey dla wszystkich obsługiwanych platform

Wersje

Wersja Wersja numeryczna Nazwa produktu Data wydania
1 1.0 Borland Delphi 1995-02-14
2) 2.0 Borland Delphi 2 1996-02-10
3) 3.0 Borland Delphi 3 1997-08-05
4 4.0 Borland Delphi 4 1998-07-17
5 5.0 Borland Delphi 5 1999-08-10
6 6.0 Borland Delphi 6 2001-05-21
7 7.0 Borland Delphi 7 2002-08-09
8 8.0 Borland Delphi 8 dla .NET 2003-12-22
2005 9.0 Borland Delphi 2005 2004-10-12
2006 10,0 Borland Delphi 2006 2005-11-23
2007 11,0 CodeGear Delphi 2007 16.03.2007
2009 12,0 CodeGear Delphi 2009 2008-08-25
2010 r 14,0 Embarcadero RAD Studio 2010 15.08.2009
XE 15,0 Embarcadero RAD Studio XE 30.08.2010
XE2 16,0 Embarcadero RAD Studio XE2 02.09.2011
XE3 17,0 Embarcadero RAD Studio XE3 2012-09-03
XE4 18,0 Embarcadero RAD Studio XE4 22.04.2013
XE5 19,0 Embarcadero RAD Studio XE5 2013-09-11
XE6 20,0 Embarcadero RAD Studio XE6 15.04.2014
XE7 21,0 Embarcadero RAD Studio XE7 02.09.2014
XE8 22,0 Embarcadero RAD Studio XE8 07.04.2015
10 Seattle 23,0 Embarcadero RAD Studio 10 Seattle 31.08.2015
10.1 Berlin 24,0 Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin 2016-04-20
10.2 Tokio 25,0 Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokio 22.03.2017

Wieloplatformowy Hello World za pomocą FireMonkey

XE2
program CrossPlatformHelloWorld;

uses
  FMX.Dialogs;

{$R *.res}

begin
  ShowMessage('Hello world!');
end.
 

Większość platform obsługiwanych przez Delphi (Win32 / Win64 / OSX32 / Android32 / iOS32 / iOS64) również obsługuje konsolę, więc przykład WriteLn do nich dobrze pasuje.

Na platformach wymagających GUI (dowolnego urządzenia iOS i niektórych urządzeń z Androidem) powyższy przykład FireMonkey działa dobrze.

Witaj świecie

Ten program, zapisany w pliku o nazwie HelloWorld.dpr , kompiluje się do aplikacji konsoli, która wypisuje na konsoli napis „Hello World”:

program HelloWorld;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  WriteLn('Hello World');
end.
 

Pokaż „Hello World” za pomocą VCL

Ten program używa VCL, domyślnej biblioteki komponentów interfejsu użytkownika Delphi, aby wydrukować „Hello World” w oknie komunikatu. VCL otacza większość powszechnie używanych komponentów WinAPI. W ten sposób można z nich korzystać znacznie łatwiej, np. Bez konieczności pracy z uchwytami okien.

Aby uwzględnić zależność (w tym przypadku Vcl.Dialogs ), dodaj blok uses , w tym oddzieloną przecinkami listę jednostek kończących się średnikiem.

program HelloWindows;

uses
  Vcl.Dialogs;

begin
  ShowMessage('Hello Windows');
end.
 

Pokaż „Hello World” za pomocą WinAPI MessageBox

Ten program używa Windows API (WinAPI) do drukowania „Hello World” w oknie komunikatu.

Aby uwzględnić zależność (w tym przypadku w Windows ), dodaj blok użycia, w tym oddzieloną przecinkami listę jednostek zakończonych średnikiem.

program HelloWorld;

uses
  Windows;

begin
  MessageBox(0, 'Hello World!', 'Hello World!', 0);
end.