django-formsRozpoczęcie pracy z formularzami django


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym są formularze django i dlaczego deweloper może chcieć z nich korzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w formularzach django i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla formularzy django jest nowa, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania formularzy django.