django-haystackRozpoczęcie pracy z django-haystack


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest django-haystack i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w django-haystack i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla django-haystack jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Wersja Data wydania
2.5.1 28.10.2016
2.5.0 2016-07-12
2.4.1 2015-10-29
2.4.0 2015-06-09
2.3.2 2015-11-11
2.3.1 22.09.2014
2.3.0 2014-09-19
2.2.1 2014-09-03
2.2.0 2015-08-03
2.1.0 2013-07-28
2.0.0 2013-05-12

Instalacja lub konfiguracja

Instalowanie pakietu stogu siana

pip install django-haystack
 

Konfiguracja

Dodaj haystack do INSTALLED_APPS projektu w pliku settings.py :

# settings.py
INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',

  # Put haystack with above your project's apps
  'haystack',
  
  'myproject_app',
]
 

Teraz dodaj ustawienia backendu wyszukiwania. Haystack obsługuje obecnie: solr, elasticsearch, whoosh i xapian.

Solr:

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'haystack.backends.solr_backend.SolrEngine',
    'URL': 'http://127.0.0.1:8983/solr'
    # ...or for multicore...
    # 'URL': 'http://127.0.0.1:8983/solr/mysite',
  },
}
 

Elasticsearch:

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'haystack.backends.elasticsearch_backend.ElasticsearchSearchEngine',
    'URL': 'http://127.0.0.1:9200/',
    'INDEX_NAME': 'haystack',
  },
}
 

Whoosh:

import os

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'haystack.backends.whoosh_backend.WhooshEngine',
    'PATH': os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'whoosh_index'),
  },
}
 

Xapian:

import os

HAYSTACK_CONNECTIONS = {
  'default': {
    'ENGINE': 'xapian_backend.XapianEngine',
    'PATH': os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'xapian_index'),
  },
}