django-viewsRozpoczęcie pracy z django-views


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest django-views i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach widoków django i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla widoków django jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Widoki Django

Widoki Django to po prostu funkcje wywoływane, gdy żądanie jest wysyłane do określonych adresów URL.
Wzory adresów URL są zapisywane w pliku urls.py , każde wyrażenie regularne otrzymuje funkcję (widok Django) z views.py , więc po views.py żądania funkcja odbiera wywołanie za pomocą obiektu żądania HTTP, a następnie można rób wszystko, co chcesz zrobić z tą prośbą.

Prosty przykład widoku,

from django.http import HttpResponse
import datetime

def current_datetime(request):
    now = datetime.datetime.now()
    html = "<html><body>It is now %s.</body></html>" % now
    return HttpResponse(html)
 

Wywołanie powyższego widoku z adresu URL zwróci bieżącą godzinę za każdym razem, gdy wywołasz adres URL przypisany do tego widoku.
Obiekt request ma wiele parametrów związanych z otrzymanym żądaniem HTTP, takich jak nagłówki, typ żądania i inne. Przeczytaj oficjalny dokument z bardziej szczegółowymi przykładami.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania widoków django.