drop-down-menuRozpoczęcie pracy z menu rozwijanym


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest menu rozwijane i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w menu rozwijanym i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ menu rozwijane Dokumentacja dla jest nowe, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania menu rozwijanego.