embedded-linuxRozpoczęcie pracy z embedded-linux


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest embedded-linux i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie embedded-linux i link do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja dla embedded-linux jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji embedded-linux.

Wszechstronna emulacja ekspresowa ARM na Qemu

Wprowadzenie do środowiska:

Host Ubuntu: - 12.04

Wersja jądra Linux: linux-4.4

wersja busybox: 1.24.0

Łańcuch narzędzi kompilatora krzyżowego: arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux gnu.tar.bz2

wersja qemu: qemu-2.5

Pobierz i zainstaluj QEMU:

$ mkdir Source_Code
$ cd Source_Code
$ git clone git://git.qemu-project.org/qemu.git
$ cd qemu
$ git checkout remotes/origin/stable-2.5 -b stable-2.5
$ cd ../../
$ mkdir -p Binary_images/Qemu_Bin
$ cd Qemu_src/qemu
$ cd Source_Code/qemu
$ ./configure --target-list=arm-softmmu --prefix=/Path/to/your/Binary_images/Qemu_Bin
$ make
$ make install
 

ARM Cross_Compiler Instalacja łańcucha narzędzi:

Pobierz kod źródłowy: http://sourcery.mentor.com/public/gnu_toolchain/arm-none-linux-gnueabi/

Pobierz -> arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2

$ mkdir -p Binary_images/ARM_Cross_Tools
$ cd Binary_images/ARM_Cross_Tools
$ tar xvf arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
 

Pobierz kod źródłowy jądra Linux:

$ cd Source_Code
$ git clone https://github.com/torvalds/linux
$ cd linux
# Switch to version v4.4
$ git checkout v4.4
 

Przygotuj się do kompilacji: Załaduj domyślną konfigurację dla płyty docelowej, tj. Vexpress_defconfig.

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- vexpress_defconfig
 

Dostosuj lub włącz niektóre ustawienia, które obecnie nie są wymagane w przyszłości, może to wymagać.

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=path to your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
 

Skompiluj jądro

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- all
 

Sprawdź, czy qemu i jądro mogą działać poprawnie:

~/Binary_images/Qemu_Bin/qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -dtb ./arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -kernel ./arch/arm/boot/zImage -append “console=ttyAMA0” -serial stdio
 

Kompilowanie Busybox dla ARM na QEMU:

Pobierz Busybox z https://busybox.net/downloads/

$ cd busybox
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- defconfig
 

Włącz lub wyłącz niektóre ustawienia, jak wspomniano poniżej

$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
 

Ustawienia Busybox -> Opcje kompilacji ->

[*] Buduj BusyBox jako statyczny plik binarny (bez współdzielonych bibliotek)

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/path/to/your/Binary_images/ARM_Cross_Tools/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi- install
 

Powyższe polecenie buduje Busybox i tworzy katalog o nazwie _install zawierający główne drzewo systemów plików. Następnie musisz utworzyć folder do montowania wirtualnych systemów plików, takich jak proc, sys i skrypty init.

$ mkdir -p _install/proc/
$ mkdir -p _install/sys/
$ mkdir -p _install/tmp/
$ mkdir -p _install/root/
$ mkdir -p _install/var/
$ mkdir -p _install/mnt/
$ mkdir -p _install/etc/init.d/
 

Utwórz nazwę pliku rcS w folderze _install / etc / init.d / i edytuj plik rcS o niższej zawartości

#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
mount -a
echo /sbin/mdev /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
 

Utwórz nazwę pliku inittab wewnątrz _install / etc / i edytuj go poniżej treści.

# /etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
console::askfirst:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/bin/umount -a -r
::restart:/sbin/init
 

Pobierz i skopiuj plik fstab do / etc /. folder w rootfs

$ wget clone https://github.com/mahadevvinay/Embedded_Stuff/tree/master/Embedded_Linux_Virtual_Setup/fstab
 

Utwórz plik obrazu ext3 i skopiuj wszystkie pliki z naszego folderu _install do obrazu:

$ dd if=/dev/zero of=RootFS.ext3 bs=1M count=$((32))
$ sudo mkfs.ext3 RootFS.ext3
$ mkdir tmpfs
$ sudo mount -t ext3 RootFS.ext3 tmpfs/ -o loop
$ sudo cp -r _install/* tmpfs/.
$ sudo umount tmpfs
 

Kompletnym poleceniem jest emulacja:

~/Qemu_/Binary_images/Qemu_Bin/bin/qemu-system-arm -M vexpress-a9 -dtb path to your linux folder/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -kernel path to your linux folder/arch/arm/boot/zImage -append root=/dev/mmcblk0 console=ttyAMA0 -sd path to your busybox-1.24.0/RootFS.ext3 -serial stdio
 

Powyższa konfiguracja dotyczy Qemu, tę samą procedurę można zastosować do ustawienia dowolnego Osadzonego Celu.