excel-formulaRozpoczęcie pracy z formułą programu Excel


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest formuła programu Excel i dlaczego deweloper może chcieć jej użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w formule programu Excel i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja formuły programu Excel jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Przykład formuły programu Excel

Kolumna Kolumna A Przykładowa formuła Przykładowa formuła
Rząd 1 2)
Rząd 2 3)
Rząd 3 5 = A1 + A2 = Suma (A1, A2)

Odwołania do komórek Excel

Możesz używać odwołań do komórek bez numerów wierszy.

Na przykład formuła =sum(C:C) doda wszystkie wartości z kolumny C aktywnego arkusza. Jest to przydatne, gdy dodajesz i usuwasz wiersze, ale nie chcesz za każdym razem aktualizować formuł.

Istnieją pewne przypadki, w których użycie tego odwołania do całej kolumny nie jest dobrym pomysłem. Jest dobry artykuł tutaj . Omawia wiele różnych zmiennych i przypadków testowych, aby wyjaśnić, kiedy korzystne byłoby użycie czegoś takiego jak =sum(C:C) lub użycie czegoś takiego jak =sum(C1:C1000) .

ZA b do re mi
1 Kok 4 wzór: = suma (C: C) = 20
2) Pete 7
3) Mary 9

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące formuły Excela.

Istnieje wiele formuł do wyboru. Są one podzielone na 7 różnych kategorii i znajdują się na karcie FORMUŁY w programie Excel. Kategorie to:

 1. Budżetowy
 2. Logiczny
 3. Tekst
 4. Data i godzina
 5. Wyszukiwanie i referencje
 6. Matematyka i trygonometr
 7. Więcej funkcji

Następnie są też sekcje dotyczące

 1. Ostatnio używane
 2. AutoSum

Jeśli nie jesteś pewien, którego użyć, możesz użyć przycisku Insert Function , aby pomóc w określeniu, którego użyć.

Nie musisz używać tylko jednej formuły na raz, możesz je łączyć, aby uzyskać potrzebne wyniki, lub łączyć je z innymi rzeczami, takimi jak Named Ranges .

Named Ranges znajdują się również na karcie FORMUŁY w sekcji Zdefiniuj nazwę . Za pomocą Menedżera nazw można tworzyć lub modyfikować zakresy i nazwy zakresów. Istnieją również trzy inne przyciski do Definiuj nazwę, aby zdefiniować i zastosować nazwy, Użyj w Formule, aby wybrać zdefiniowaną nazwę i wstawić ją do formuły, i Utwórz z wyboru, który utworzy nazwany zakres z nazwą na podstawie lewego górnego rogu najwięcej komórek w zakresie.

Istnieje również sekcja Kontrola formuł . Ta sekcja pomoże w rozwiązywaniu problemów z formułą. Tutaj możesz prześledzić formułę i zobaczyć, co dokładnie robi.

Na koniec jest sekcja Obliczenia, która pozwala włączyć / wyłączyć automatyczne obliczanie wszystkich formuł i ręcznie obliczać dowolne formuły, niezależnie od tego, czy automatyczne obliczanie jest włączone, czy nie.

Wprowadzenie

Formuły Excel są używane do przetwarzania prostych lub złożonych równań i wysyłania wyniku do określonej komórki w arkuszu.


(Istnieje wyjątek od tego, że w programowaniu VBA używana jest klasa WorksheetFunction , jednak VBA jest poza zakresem tego znacznika - zapoznaj się z dokumentacją excel-vba lub vba dla artykułów związanych z VBA).


Formuł można używać do konwertowania, manipulowania lub oceny wielu różnych rodzajów wyrażeń przy użyciu różnych rodzajów danych. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące formuł i ich możliwości.

 • Formuły nie mogą zmieniać żadnej części arkusza ani zawartości innej komórki.
 • Formuły mogą zwracać liczby z dokładnością do 15 cyfr.
 • Formuły nie mogą zawierać więcej niż 8192 znaków.
 • Formuły nie mogą odnosić się do więcej niż 2048 innych zakresów.
 • Formuły nie mogą używać więcej niż 255 argumentów w dowolnej funkcji.
 • Daty użyte w obliczeniach muszą mieścić się w zakresie od 1900-01-01 do 9999-12-31

Zobacz Excel

Formuła programu Excel nie wymaga dodatkowej instalacji w stosunku do tego, co jest już wymagane w programie Excel . Proszę zapoznać się z dokumentacją programu Excel .