excelDopasowanie indeksu dla programu Excel


Wprowadzenie

Bardziej wszechstronna alternatywa dla WYSZUKAJ.PIONOWO. Indeksowanie łączy moc Vlookup i Hlookup w jednej formule. Nie musisz także wiedzieć, który numer kolumny / wiersza zawiera informacja. Z tego powodu usunięcie kolumn / wierszy nie zepsuje formuły.

Dopasowanie indeksu dla programu Excel Powiązane przykłady