firebase-cloud-messagingFirebase Cloud Messaging


Wprowadzenie

Firebase Cloud Messaging (FCM) to wieloplatformowe rozwiązanie do przesyłania wiadomości, które pozwala niezawodnie dostarczać wiadomości bez żadnych kosztów. Za pomocą FCM możesz powiadomić aplikację kliencką, że nowa wiadomość e-mail lub inne dane są dostępne do synchronizacji. Możesz wysyłać powiadomienia, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i ich utrzymanie. W przypadkach użycia, takich jak wiadomości błyskawiczne, wiadomość może przenieść do aplikacji klienckiej ładunek o wielkości do 4KB. Oficjalna dokumentacja: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/

Firebase Cloud Messaging Powiązane przykłady