google-app-engineRozpoczęcie pracy z Google-App-Engine


Uwagi

Istnieją dwa sposoby uzyskania zestawu GAE SDK (samodzielny gcloud GAE SDK vs. gcloud Google Cloud SDK). Istnieją niewielkie różnice podczas wdrażania aplikacji za pomocą gcloud . Jeśli używasz gcloud , możesz użyć gcloud app deploy ~/my_app/app.yaml . Zachowanie różni się od korzystania ze starej appcfg.py . Jeśli wolisz używać appcfg.py , przekonasz się, że nie jest on dostępny. Jest tak, ponieważ z pewnych powodów Google zdecydowało się ukryć to przed deweloperem. Jednak appcfg.py jest faktycznie zainstalowany w katalogu google-cloud-sdk/platform/google_appengine/ . Istnieją również inne przydatne skrypty, takie jak bulkloader.py .

Wersje

Wersja Data wypuszczenia
1.9.40 2016-07-15

Ustawiać

Google AppEngine (GAE) to platforma jako usługa (PaaS), która umożliwia wdrażanie aplikacji w „Google Scale”. Jest to jedna z wielu usług Google Cloud Platform (GCP). Programiści mogą łatwo zintegrować inne usługi, takie jak Google Cloud Storage (GCS) i Google Cloud SQL na GCP. Programiści mogą napisać zestaw kodu, który działa lokalnie i można go łatwo wdrożyć na Google Cloud Platform .

Widok z lotu ptaka na rozpoczęcie pracy z AppEngine obejmuje:

  • Zainstaluj zestaw SDK dla preferowanego języka (Go, Python, Java, PHP, Node.js (w wersji Beta))
  • Użyj zestawu SDK do rusztowania aplikacji i rozwoju lokalnego
  • Wdróż ten sam kod, który działa lokalnie, w skalowalnym środowisku wykonawczym

AppEngine SDK można również zainstalować przy użyciu Google Cloud SDK:

Inne przydatne linki: