google-cloud-datastoreRozpoczęcie pracy z Google-Cloud-Datastore


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest Google-Cloud-DataStore i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w magazynie danych Google Cloud i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja magazynu danych Google Cloud jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych powiązanych tematów.

Początkowe ustawienia

Google Cloud Project

Google Cloud Datastore to baza danych NoSQL jako usługa (DBaaS), która zapewnia programistom skalowalną replikowaną bazę danych, w pełni zarządzaną przez Google.

Do początkowej konfiguracji musisz mieć istniejący projekt Google Cloud Platform (GCP) lub utworzyć nowy. Cloud Datastore ma darmową warstwę, więc w tej chwili nie trzeba konfigurować informacji rozliczeniowych. Możesz wybrać lub utworzyć projekt tutaj: https://console.cloud.google.com/project

Gdy masz projekt, jest gotowy do pracy. Przejdź do karty Magazyn danych w konsoli Cloud, a będziesz mógł ręcznie tworzyć encje w swoim wystąpieniu.

Do magazynu danych w chmurze można uzyskać dostęp z silnika obliczeniowego lub silnika kontenerowego za pośrednictwem różnych bibliotek klienta.

Aby zainstalować biblioteki klienta:

 • C #: Install-Package Google.Datastore.V1 -Pre
 • Przejdź: go get cloud.google.com/go/datastore
 • Node.js: npm install --save @google-cloud/datastore
 • PHP: composer require google/cloud
 • Python: pip install --upgrade google-cloud-datastore
 • Ruby: gem install google-cloud-datastore

W przypadku Java:

 • Jeśli używasz Maven, dodaj następujące pliki do pliku pom.xml:
<dependency>
  <groupId>com.google.cloud</groupId>
  <artifactId>google-cloud-datastore</artifactId>
  <version>0.7.0</version>
</dependency>
 
 • Jeśli używasz Gradle, dodaj następujące zależności do swoich zależności:
compile group: 'com.google.cloud', name: 'google-cloud-datastore', version: '0.7.0'
 

Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji bibliotek klienckich.