Looking for gruntjs Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for gruntjs Keywords? Try Ask4Keywords

gruntjsRozpoczęcie pracy z gruntjs


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest gruntjs i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie gruntjs i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla gruntjs jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Wersja Data wydania
0.3.0 2012-07-30
0.4.0 17.02.2013
0.4.1 2013-03-12
0.4.2 2013-11-20
0.4.3 2014-03-06
0.4.4 2014-03-13
0.4.5 2014-05-11
1.0.0 04.04.2016
1.0.1 2016-04-05

Wsparcie

Uruchom grunt -h, aby zobaczyć:

 • Parametry wiersza polecenia
 • Wszystkie dostępne autonomiczne zadania w Gruntfile bieżącego katalogu
 • Wszystkie podzadania każdego zestawu zadań w pliku Grunt bieżącego katalogu

Instalowanie Grunta

Wymagania wstępne

Grunt wymaga zainstalowania Node.js i npm. Jeśli nie masz Node.js i / lub npm zainstalowanych na twoim komputerze, przejdź do https://nodejs.org i pobierz instalator lub pakiet dla swojego systemu operacyjnego.

Pierwsza instalacja

Jeśli instalujesz Grunt po raz pierwszy, musisz najpierw zainstalować Grunt wiersza polecenia pakietów interfejsu grunt-cli globalnie.

npm install -g grunt-cli

Spowoduje to zainstalowanie globalnego interfejsu wiersza polecenia Grunt, abyś mógł uruchomić lokalną wersję Grunta w swoim projekcie.

Możesz sprawdzić, czy masz zainstalowany pakiet grunt-cli , uruchamiając następujące polecenie:

grunt --version
 

Powinno to wydrukować przynajmniej aktualną wersję pakietu grunt-cli .

Instalowanie Grunta w twoim projekcie

Po uruchomieniu grunt-cli możesz zainstalować aktualnego programu uruchamiającego zadania grunt i swój pierwszy pakiet Grunt grunt-contrib-jshint :

npm install grunt --save-dev
npm install grunt-contrib-jshint --save-dev

Spowoduje to pobranie pakietów z menedżera pakietów NPM i zapisanie ich jako devDependencies do pliku package.json .

Gruntfile

Następnie potrzebujesz Gruntfile.js w katalogu głównym projektu, który działa jako plik konfiguracyjny dla zadań Grunt:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.initConfig({
    jshint: {
      files: ['Gruntfile.js'],
    }
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint');


  grunt.registerTask('default', ['jshint']);
};

Ten plik ma trzy rzeczy:

 1. Mówi Gruntowi, aby załadował zadanie grunt-contrib-jshint z pakietu NPM
 2. Zaleca jshint zadania jshint dla pliku Gruntfile.js
 3. Tworzy zadanie Grunt o nazwie default które uruchamia zadanie jshint

Running Grunt

Po skonfigurowaniu projektu możesz uruchomić default zadanie Grunt, dzwoniąc:

grunt

Spowoduje to uruchomienie grunt-cli który uruchamia lokalny grunt który szuka zadania Grunt o nazwie default które jest skonfigurowane do uruchamiania zadania o nazwie jshint .

Uruchamianie zadań

Zadania w konfiguracji

Wszystkie atrybuty grunt.initConfig są prawidłowymi zadaniami, więc jeśli Twój plik Gruntfile wygląda tak:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.initConfig({
    jshint: {
      files: ['Gruntfile.js'],
    }
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint');


  grunt.registerTask('default', ['jshint']);
};
 

Polecenie powłoki $ grunt jshint uruchomi zadanie jshint .

Zadania z celami

Zadania mogą mieć różne cele. Weź ten fragment kodu na przykład:

  grunt.initConfig({
    jshint: {
      gruntfile: {
        files: ['Gruntfile.js']
      },
      project: {
        files: 'src/**/*.js'
      }
    }
  });
 

Tutaj jshint może być ukierunkowany na plik gruntfile lub wszystkie pliki JavaScript twojego projektu. Jeśli uruchomimy $ grunt jshint oba cele zostaną użyte, ale jeśli uruchomimy $ grunt jshint:gruntfile zostanie zastosowany tylko do pliku gruntu.

Zarejestrowane zadania

Domyślne zadania zarejestrowane jak ten grunt.registerTask('default', ['jshint']); uruchomi się z poleceniem powłoki $ grunt .

Nowe zarejestrowane zadania będą uruchamiane, przekazując swoją nazwę jako argument wiersza poleceń do chrząknięcia. Na przykład:

grunt.registerTask('gruntfile', ['jshint:gruntfile']);
 

Będą $ grunt gruntfile z $ grunt gruntfile .