Looking for gwt Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for gwt Keywords? Try Ask4Keywords

gwtKomunikacja po stronie serwera z RestyGwt


Uwagi

Ponieważ RestyGWT jest generatorem GWT , automatycznie utworzy implementację interfejsu klienta. Pod maską użyje klasy RequestBuilder do realizacji twoich połączeń.

Komunikacja po stronie serwera z RestyGwt Powiązane przykłady