Looking for hadoop2 Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for hadoop2 Keywords? Try Ask4Keywords

hadoop2Rozpoczęcie pracy z hadoop2


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest Hadoop2 i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie hadoop2 i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla hadoop2 jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji hadoop2.