hbaseRozpoczęcie pracy z hbase


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest hbase i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w hbase i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla hbase jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalowanie HBase w klastrze

DO ZROBIENIA

Instalowanie HBase w Standalone

HBase Standalone to tryb, który pozwala pozbyć się HDFS i przetestować HBase przed wdrożeniem w klastrze. Nie jest zorientowany na produkcję.

Instalacja HBase w wersji autonomicznej jest niezwykle prosta. Najpierw musisz pobrać archiwum HBase o nazwie hbase-XXX-bin.tar.gz dostępne na jednym z serwerów lustrzanych Apache .

Po wykonaniu tej czynności uruchom polecenie powłoki

tar xzvf hbase-X.X.X-bin.tar.gz
 

Wyeksportuje archiwum do twojego katalogu, możesz go umieścić gdziekolwiek chcesz.

Teraz przejdź do wyeksportowanego katalogu HBase i edytuj plik conf / hbase-env.sh

cd hbase-X.X.X
vi -o conf/hbase-env.xml
 

W tym pliku odkomentuj wiersz i zmień ścieżkę do JAVA_HOME

JAVA_HOME=/usr  #The directory must contain bin/java
 

Prawie na miejscu ! teraz edytuj plik conf/hbase-sitexml i wstaw następujące linie

<configuration>
 <property>
  <name>hbase.rootdir</name>
  <value>file:///home/user/hbase</value>
 </property>
 <property>
  <name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
  <value>/home/user/zookeeper</value>
 </property>
</configuration>
 

Możesz umieścić te katalogi w dowolnym miejscu, pamiętaj tylko, że chcesz sprawdzić logi itp.

Twój HBase jest teraz gotowy do działania! Wystarczy wykonać polecenie

bin/start-hbase.sh
 

i jeśli chcesz zatrzymać HBase

bin/stop-hbase.sh
 

Teraz twoja HBase jest uruchomiona na twoim lokalnym hoście i możesz uzyskać do niej dostęp (używając Java API lub powłoki HBase). Aby uruchomić powłokę HBase, użyj

bin/hbase shell
 

Miłej zabawy z HBase!