Looking for homebrew Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for homebrew Keywords? Try Ask4Keywords

homebrewRozpoczęcie pracy z Homebrew


Instalacja

Homebrew można zainstalować za pomocą następującego polecenia w terminalu:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
 

Działa jako bieżący użytkownik; nie musisz używać sudo . Skrypt można wyświetlić online i wydrukuje podsumowanie tego, co zrobi przed jego wykonaniem.

Następnie musisz dodać /usr/local/bin do PATH jeśli jeszcze go tam nie ma. Uruchom następujące polecenie, aby sprawdzić:

echo $PATH
 

Jeśli nie widzisz /usr/local/bin w danych wyjściowych, musisz go dodać. Otwórz plik ~/.bash_profile w edytorze i dodaj następujące wiersze na końcu:

# Add Homebrew prefix to the PATH
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"
 

Teraz uruchom source ~/.bash_profile . Polecenie brew powinno być teraz dostępne:

brew help
 

Składnia

Przykładowe użycie:

brew search [TEXT|/REGEX/]
brew (info|home|options) [FORMULA...]
brew install FORMULA...
brew update
brew upgrade [FORMULA...]
brew uninstall FORMULA...
brew list [FORMULA...]
 

Rozwiązywanie problemów:

brew config
brew doctor
brew install -vd FORMULA
 

Deweloperzy: naparuj [URL [--no-fetch]] naparuj edycję [FORMUŁA ...]

Dalsza pomoc: człowiek napar napar pomoc [POLECENIE] napar do domu