identityserver4Rozpoczęcie pracy z tożsamością server4


Uwagi

Zaczerpnięte z oficjalnych dokumentów IdentityServer4


IdentityServer4 to platforma OpenID Connect i OAuth 2.0 dla ASP.NET Core.

Umożliwia następujące funkcje w twoich aplikacjach:

Uwierzytelnianie jako usługa

Scentralizowana logika logowania i przepływ pracy dla wszystkich aplikacji (internetowych, natywnych, mobilnych, usług).

Pojedyncze logowanie / wylogowanie

Pojedyncze logowanie (i wylogowanie) w wielu typach aplikacji.

Kontrola dostępu do interfejsów API

Wydawaj tokeny dostępu do interfejsów API dla różnych typów klientów, np. Między serwerami, aplikacjami internetowymi, SPA i aplikacjami natywnymi / mobilnymi.

Brama Federacji

Wsparcie dla zewnętrznych dostawców tożsamości, takich jak Azure Active Directory, Google, Facebook itp. Chroni to Twoje aplikacje przed szczegółami dotyczącymi łączenia się z tymi zewnętrznymi dostawcami.

Skoncentruj się na dostosowaniu

Najważniejsza część - wiele aspektów IdentityServer można dostosować do własnych potrzeb. Ponieważ IdentityServer jest strukturą, a nie produktem w pudełku lub SaaS, możesz napisać kod, aby dostosować system w sposób odpowiedni dla twoich scenariuszy.

IdentityServer jest oficjalnie certyfikowany przez OpenID Foundation i część .NET Foundation.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania serwera tożsamości4.

Przewodnik krok po kroku

Jest to dobry przewodnik krok po kroku dotyczący konfigurowania serwera asp net Identity and Identity server do autoryzacji i uwierzytelniania.

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity

Możesz również śledzić oficjalne przykłady dokumentów i próbki szybkiego startu IdentityServer4 na Github

https://github.com/IdentityServer/IdentityServer4.Samples