jacksonPierwsze kroki z Jacksonem


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest Jackson i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie Jacksona i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Jacksona jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Ustawiać

Jackson to biblioteka Java JSON. W związku z tym skonfigurowanie go jest tak proste, jak dodanie go do ścieżki klas projektu Java, w której jego użycie jest zamierzone.

Po pierwsze, słoiki należy pobrać do lokalizacji na dysku lokalnym:

 • rdzeń jacksona
 • jackson-adnotations (wykorzystuje użycie adnotacji)
 • jackson-databind (ogólna funkcja wiązania danych)

Można je znaleźć do pobrania w jednym z centralnych repozytoriów Maven, w grupie com.fasterxml.jackson.core :

http://repo1.maven.org/maven2/com/fasterxml/jackson/core/

Pozostało tylko dodać biblioteki w ścieżce klas podczas uruchamiania aplikacji Java:

java -cp "<<jackson_lib_location>>/*" my.package.MainClass
 

Alternatywnie, używając Maven , zależności należy tylko dodać do pliku pom.xml projektu:

<dependency>
 <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
 <artifactId>jackson-core</artifactId>
 <version>2.8.8</version>
</dependency>

<dependency>
 <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
 <artifactId>jackson-annotations</artifactId>
 <version>2.8.8</version>
</dependency>

<dependency>
 <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
 <artifactId>jackson-databind</artifactId>
 <version>2.8.8</version>
</dependency>
 

Wersja Ivy :

<dependency org="com.fasterxml.jackson.core" name="jackson-core" rev="2.8.8"/>
<dependency org="com.fasterxml.jackson.core" name="jackson-annotations" rev="2.8.8"/>
<dependency org="com.fasterxml.jackson.core" name="jackson-databind" rev="2.8.8"/>
 

Wersja stopniowa :

dependencies {
  compile group: 'com.fasterxml.jackson.core', name: 'jackson-core', version: '2.8.8'
  compile group: 'com.fasterxml.jackson.core', name: 'jackson-annotations', version: '2.8.8'
  compile group: 'com.fasterxml.jackson.core', name: 'jackson-databind', version: '2.8.8'
}