jenkins-pipelineRozpoczęcie pracy z jenkins-pipeline


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest jenkins-pipeline i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach projektu jenkins-pipeline i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla jenkins-pipeline jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania jenkins-pipeline.