joomlaRozpoczęcie pracy z Joomla


Uwagi

Joomla to darmowy i otwarty system zarządzania treścią (CMS) do publikowania treści internetowych. Jest oparty na strukturze aplikacji webowej model-view-controller, z której można korzystać niezależnie od CMS.

Joomla jest napisany w PHP, wykorzystuje techniki programowania obiektowego (OOP) (od wersji 1.5) i wzorce projektowania oprogramowania, przechowuje dane w bazie danych MySQL, MS SQL (od wersji 2.5) lub PostgreSQL (od wersji 3.0) i obejmuje funkcje takie jak buforowanie stron, kanały RSS, wersje stron do wydruku, wiadomości, blogi, wyszukiwanie i obsługa internacjonalizacji języka.

Wersje

Wersja Data wydania
1.0 2005-09-22
1,5 (LTS) 22.01.2008
1.6 2011-01-10
1.7 2011-07-19
2,5 (LTS) 24.01.2012
3.0 27.09.2012
3.1 24.04.2013
3.2 2013-11-06
3.3 30.04.2014
3.4 24.02.2015
3.5 21.03.2016
3.6 (najnowsza wersja w momencie pisania) 2016-07-12

Instalacja

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji Joomla można znaleźć w oficjalnej dokumentacji witryny .