kenticoRozpoczęcie pracy z Kentico


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest kentico i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie kentico i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla kentico jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania oprogramowania kentico.