kivyPierwsze kroki z kivy


Uwagi

Kivy to biblioteka Python typu open source do szybkiego opracowywania wieloplatformowych interfejsów użytkownika. Aplikacje Kivy można tworzyć dla systemów Linux, Windows, OS X, Android i iOS przy użyciu tej samej bazy kodów.

Grafika jest renderowana za pomocą OpenGL ES 2, a nie przez natywne widżety, co prowadzi do dość jednolitego wyglądu w różnych systemach operacyjnych.

Opracowywanie interfejsów w Kivy opcjonalnie wymaga użycia kvlang, małego języka, który obsługuje wyrażenia podobne do python i interop python. Korzystanie z kvlang może drastycznie uprościć tworzenie interfejsu użytkownika w porównaniu do używania wyłącznie Pythona.

Kivy jest darmowy (obecnie na licencji MIT) i profesjonalnie wspierany.

Instalacja i konfiguracja

Windows

Istnieją dwie opcje instalacji Kivy:

Najpierw upewnij się, że narzędzia Python są aktualne.

python -m pip install --upgrade pip wheel setuptools
 

Następnie zainstaluj podstawowe zależności.

python -m pip install docutils pygments pypiwin32 kivy.deps.sdl2 kivy.deps.glew
 

Chociaż Kivy ma już dostawców audio i wideo, GStreamer jest wymagany do bardziej zaawansowanych rzeczy.

python -m pip install kivy.deps.gstreamer --extra-index-url https://kivy.org/downloads/packages/simple/
 

Aby uprościć, <python> w poniższym tekście oznacza ścieżkę do katalogu z plikiem python.exe .

 1. Koło

  Pakiet koła zapewnia skompilowany Kivy, ale z usuniętymi komponentami źródłowymi cython , co oznacza, że kodu rdzenia nie można ponownie skompilować w ten sposób. Kod Pythona jest jednak edytowalny.

  Stabilna wersja Kivy jest dostępna na pypi.

  python -m pip install kivy
   

  Najnowsza wersja z oficjalnego repozytorium jest dostępna za pośrednictwem nocnych kół dostępnych na dysku Google. Odwiedź link w dokumentach pasujący do twojej wersji Pythona. Po pobraniu odpowiedniego koła zmień jego nazwę, aby pasowało do formatowania tego przykładu, i uruchom polecenie.

  python -m pip install C:\Kivy-1.9.1.dev-cp27-none-win_amd64.whl
   
 2. Źródło

  Potrzebne są bardziej wymagane zależności, aby zainstalować Kivy ze źródła niż przy użyciu kół, ale instalacja jest bardziej elastyczna.

  Utwórz nowy plik w <python>\Lib\distutils\distutils.cfg pomocą tych linii, aby upewnić się, że dla kodu źródłowego zostanie użyty odpowiedni kompilator.

  [build]
  compiler = mingw32
   

  Następnie potrzebny jest kompilator. Albo użyj już zainstalowanego, albo pobierz mingwpy . Ważne pliki, takie jak gcc.exe będą znajdować się w <python>\Scripts .

  python -m pip install -i https://pypi.anaconda.org/carlkl/simple mingwpy
   

  Nie zapomnij ustawić zmiennych środowiskowych, aby Kivy wiedział, jakich dostawców powinien użyć.

  set USE_SDL2=1
  set USE_GSTREAMER=1
   

  Teraz zainstaluj dodatkowe zależności wymagane do kompilacji.

  python -m pip install cython kivy.deps.glew_dev kivy.deps.sdl2_dev
  python -m pip install kivy.deps.gstreamer_dev --extra-index-url https://kivy.org/downloads/packages/simple/
   

  Sprawdź sekcję Paths aby upewnić się, że wszystko jest ustawione poprawnie i zainstaluj Kivy. Wybierz jedną z następujących opcji:

  python -m pip install C:\master.zip
  python -m pip install https://github.com/kivy/kivy/archive/master.zip
   

Ścieżki

Kivy potrzebuje dostępu do plików binarnych z niektórych zależności. Oznacza to, że właściwe foldery muszą znajdować się w zmiennej PATH środowiska.

set PATH=<python>\Tools;<python>\Scripts;<python>\share\sdl2\bin;%PATH%
 

W ten sposób Python IDLE IDE może zostać dołączony do ścieżki za pomocą <python>\Lib\idlelib; . Następnie wpisz idle w konsoli, a IDLE będzie gotowy do użycia Kivy.

Uprość to

Aby uniknąć powtarzalnego ustawiania zmiennych środowiskowych, ustaw w ten sposób każdą niezbędną ścieżkę lub utwórz plik wsadowy ( .bat ) z tymi wierszami umieszczonymi w <python> :

set PATH=%~dp0;%~dp0Tools;%~dp0Scripts;%~dp0share\sdl2\bin;%~dp0Lib\idlelib;%PATH%
cmd.exe
 

Aby uruchomić projekt Kivy po instalacji, uruchom cmd.exe lub plik wsadowy i użyj python <filename>.py

instalacja na Ubuntu

Aby zainstalować kivy na ubuntu z przykładem kivy, otwórz terminal i uruchom następujące polecenie

Najpierw dodaj ppa

 sudo add-apt-repository ppa:kivy-team/kivy
 

Do instalacji Kivy

 sudo apt-get install python-kivy
 

Aby zainstalować przykłady Kivy

 sudo apt-get install python-kivy-example
 

Różne sposoby uruchamiania prostej aplikacji i interakcji z widżetami

Większość kivy aplikacji zaczyna się od tej struktury:

from kivy.app import App

class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return 
TutorialApp().run()
 

Można stąd przejść na kilka sposobów:

Wszystkie poniższe kody (z wyjątkiem przykładów 1 i 3) mają ten sam widget i podobne funkcje, ale pokazują inny sposób tworzenia aplikacji.

Przykład 1: zwracanie pojedynczego widgetu (prosta aplikacja Hello World)

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return Button(text="Hello World!")
TutorialApp().run()
 

Przykład 2: zwrócenie kilku widżetów + przycisk drukuje tekst etykiety

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button

class TutorialApp(App):
  def build(self):
    mylayout = BoxLayout(orientation="vertical")
    mylabel = Label(text= "My App")
    mybutton =Button(text="Click me!") 
    mylayout.add_widget(mylabel)
    mybutton.bind(on_press= lambda a:print(mylabel.text))
    mylayout.add_widget(mybutton)
    return mylayout
TutorialApp().run()
 

Przykład 3: użycie klasy (pojedynczy widget) + przycisk drukuje „Mój przycisk”

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button

class Mybutton(Button):
  text="Click me!"
  on_press =lambda a : print("My Button")  
  
class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return Mybutton()
TutorialApp().run()
 

Przykład 4: jest taki sam jak np. 2, ale pokazuje, jak korzystać z klasy

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button

class MyLayout(BoxLayout):
  #You don't need to understand these 2 lines to make it work!
  def __init__(self, **kwargs):
    super(MyLayout, self).__init__(**kwargs)
    
    self.orientation="vertical"
    mylabel = Label(text= "My App")
    self.add_widget(mylabel)
    mybutton =Button(text="Click me!")
    mybutton.bind(on_press= lambda a:print(mylabel.text))
    self.add_widget(mybutton)
    
class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

Z językiem .kv

Przykład 5: to samo, ale pokazujący, jak używać języka kv w Pythonie

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout 
# BoxLayout: it's in the python part, so you need to import it

from kivy.lang import Builder
Builder.load_string("""
<MyLayout>
  orientation:"vertical"
  Label: # it's in the kv part, so no need to import it
    id:mylabel
    text:"My App"
  Button:
    text: "Click me!"
    on_press: print(mylabel.text)
""")
class MyLayout(BoxLayout):
  pass
class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

** Przykład 6: to samo z częścią kv w pliku Tutorial.kv **

W .py:

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class MyLayout(BoxLayout):
  pass
class TutorialApp(App): 
#the kv file name will be Tutorial (name is before the "App")
  def build(self):
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

W Tutorial.kv:

<MyLayout> # no need to import stuff in kv!
  orientation:"vertical"
  Label:
    id:mylabel
    text:"My App"
  Button:
    text: "Click me!"
    on_press: print(mylabel.text)
 

** Przykład 7: link do określonego pliku kv + def w pythonie odbierającym label.text **

W .py:

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class MyLayout(BoxLayout):
  def printMe(self_xx, yy):
    print(yy)
class TutorialApp(App): 
  def build(self):
    self.load_kv('myapp.kv')
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

W myapp.kv: orientacja: „pionowa” Etykieta: id: mylabel tekst: „Moja aplikacja” Przycisk: tekst: „Kliknij mnie!” on_press: root.printMe (mylabel.text)

Przykład 8: przycisk drukuje tekst etykiety (z def w Pythonie przy użyciu ids („ID”))

Zauważ, że:

 • self_xx z przykładu 7 jest zastąpione przez self

W .py:

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class MyLayout(BoxLayout):
  def printMe(self):
    print(self.ids.mylabel.text)
class TutorialApp(App):
  def build(self):
    self.load_kv('myapp.kv')
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

W myapp.kv:

<MyLayout>
  orientation:"vertical"
  Label:
    id:mylabel
    text:"My App"
  Button:
    text: "Click me!"
    on_press: root.printMe()
 

Przykład 9: przycisk drukuje tekst etykiety (z def w Pythonie przy użyciu StringProperty)

W .py:

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.properties import StringProperty
class MyLayout(BoxLayout):
  stringProperty_mylabel= StringProperty("My App")
  def printMe(self):
    print(self.stringProperty_mylabel)

class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

W Tutorial.kv:

<MyLayout>
  orientation:"vertical"
  Label:
    id:mylabel
    text:root.stringProperty_mylabel
  Button:
    text: "Click me!"
    on_press: root.printMe()
 

Przykład 10: przycisk drukuje tekst etykiety (z def w Pythonie przy użyciu ObjectProperty)

W .py:

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.properties import ObjectProperty
class MyLayout(BoxLayout):
  objectProperty_mylabel= ObjectProperty(None)
  def printMe(self):
    print(self.objectProperty_mylabel.text)

class TutorialApp(App):
  def build(self):
    return MyLayout()
TutorialApp().run()
 

W Tutorial.kv:

<MyLayout>
  orientation:"vertical"
  objectProperty_mylabel:mylabel
  Label:
    id:mylabel
    text:"My App"
  Button:
    text: "Click me!"
    on_press: root.printMe()
 

Witaj świecie w kivy.

Poniższy kod ilustruje, jak zrobić aplikację „hello world” w kivy. Aby uruchomić tę aplikację w systemie iOS i Android, zapisz ją jako main.py i użyj buildozer.

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.lang import Builder

Builder.load_string('''
<SimpleLabel>:
  text: 'Hello World'
''')


class SimpleLabel(Label):
  pass


class SampleApp(App):
  def build(self):
    return SimpleLabel()

if __name__ == "__main__":
  SampleApp().run()
 

RecycleView

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.button import Button


items = [
  {"color":(1, 1, 1, 1), "font_size": "20sp", "text": "white",   "input_data": ["some","random","data"]},
  {"color":(.5,1, 1, 1), "font_size": "30sp", "text": "lightblue", "input_data": [1,6,3]},
  {"color":(.5,.5,1, 1), "font_size": "40sp", "text": "blue",   "input_data": [64,16,9]},
  {"color":(.5,.5,.5,1), "font_size": "70sp", "text": "gray",   "input_data": [8766,13,6]},
  {"color":(1,.5,.5, 1), "font_size": "60sp", "text": "orange",  "input_data": [9,4,6]},
  {"color":(1, 1,.5, 1), "font_size": "50sp", "text": "yellow",  "input_data": [852,958,123]}
]


class MyButton(Button):

  def print_data(self,data):
    print(data)


KV = '''

<MyButton>:
  on_release:
    root.print_data(self.input_data)

RecycleView:
  data: []
  viewclass: 'MyButton'
  RecycleBoxLayout:
    default_size_hint: 1, None
    orientation: 'vertical'

'''


class Test(App):
  def build(self):
    root = Builder.load_string(KV)
    root.data = [item for item in items]
    return root


Test().run()
 

Prosty przykład wyskakującego okienka w Kivy.

Poniższy kod ilustruje sposób wykonywania prostych okien podręcznych za pomocą Kivy.

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.button import Button

Builder.load_string('''
<SimpleButton>:
  on_press: self.fire_popup()
<SimplePopup>:
  id:pop
  size_hint: .4, .4
  auto_dismiss: False
  title: 'Hello world!!'
  Button:
    text: 'Click here to dismiss'
    on_press: pop.dismiss()
''')


class SimplePopup(Popup):
  pass

class SimpleButton(Button):
  text = "Fire Popup !"
  def fire_popup(self):
    pops=SimplePopup()
    pops.open()

class SampleApp(App):
  def build(self):
    return SimpleButton()

SampleApp().run()
 

Dotknij, chwyć i rusz się

Poniższy przykład tworzy płótno z 2 punktami i 1 linią pomiędzy nimi. Będziesz mógł przesuwać punkt i linię.

from kivy.app import App
from kivy.graphics import Ellipse, Line
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout


class CustomLayout(BoxLayout):

  def __init__(self, **kwargs):
    super(CustomLayout, self).__init__(**kwargs)

    self.canvas_edge = {}
    self.canvas_nodes = {}
    self.nodesize = [25, 25]

    self.grabbed = {}

    #declare a canvas
    with self.canvas.after:
      pass

    self.define_nodes()
    self.canvas.add(self.canvas_nodes[0])
    self.canvas.add(self.canvas_nodes[1])
    self.define_edge()
    self.canvas.add(self.canvas_edge)
  

  def define_nodes(self):
    """define all the node canvas elements as a list"""

    self.canvas_nodes[0] = Ellipse(
      size = self.nodesize,
      pos = [100,100]
      )

    self.canvas_nodes[1] = Ellipse(
      size = self.nodesize,
      pos = [200,200]
      )

  def define_edge(self):
    """define an edge canvas elements"""


    self.canvas_edge = Line(
      points = [
        self.canvas_nodes[0].pos[0] + self.nodesize[0] / 2,
        self.canvas_nodes[0].pos[1] + self.nodesize[1] / 2,
        self.canvas_nodes[1].pos[0] + self.nodesize[0] / 2,
        self.canvas_nodes[1].pos[1] + self.nodesize[1] / 2
        ],
      joint = 'round',
      cap = 'round',
      width = 3
      )


  def on_touch_down(self, touch):

    for key, value in self.canvas_nodes.items():
      if (value.pos[0] - self.nodesize[0]) <= touch.pos[0] <= (value.pos[0] + self.nodesize[0]):
        if (value.pos[1] - self.nodesize[1]) <= touch.pos[1] <= (value.pos[1] + self.nodesize[1]):
          touch.grab(self)
          self.grabbed = self.canvas_nodes[key]
          return True

  def on_touch_move(self, touch):

    if touch.grab_current is self:
      self.grabbed.pos = [touch.pos[0] - self.nodesize[0] / 2, touch.pos[1] - self.nodesize[1] / 2]
      self.canvas.clear()
      self.canvas.add(self.canvas_nodes[0])
      self.canvas.add(self.canvas_nodes[1])
      self.define_edge()
      self.canvas.add(self.canvas_edge)
    else:
      # it's a normal touch
      pass

  def on_touch_up(self, touch):
    if touch.grab_current is self:
      # I receive my grabbed touch, I must ungrab it!
      touch.ungrab(self)
    else:
      # it's a normal touch
      pass

class MainApp(App):

  def build(self):
    root = CustomLayout()
    return root

if __name__ == '__main__':
  MainApp().run()