linux-kernelRozpoczęcie pracy z jądrem Linux-a


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest jądro Linuksa i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w jądrze Linux-a i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla jądra Linuksa jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Wersja Data wydania
4.4 10.01.2016
4.1 2015-06-21
3.18 07.12.2014
3.16 03.08.2014
3.12 2013-11-03
3.10 30.06.2013
3.4 2012-05-20
3.2 04.01.2012

Instalacja lub konfiguracja

Kod źródłowy jądra Linux można znaleźć na https://www.kernel.org/

Pobierz wyciąg i wejdź do katalogu jądra

Wpisz te polecenia krok po kroku w swoim terminalu (wybierz odpowiednią wersję, której potrzebujesz zamiast linux-4.7.tar.gz)

wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.7/linux-4.7.tar.gz
tar zxvf linux-4.7.tar.gz
cd linux-4.7
 

make menuconfig wybierze funkcje wymagane dla jądra. Stare konfiguracje jądra można skopiować, używając starego .config i wykonując polecenie make oldconfig . Możemy również użyć make xconfig jako graficznej wersji narzędzia konfiguracyjnego.

Zbuduj zależności, skompiluj jądro i moduły.

make dep
make bzImage
make modules
make modules_install 
 

Alternatywnie, jeśli chcesz zmienić konfigurację starego jądra i ponownie go skompilować, wykonaj poniższe polecenia:

make mrproper
make menuconfig
make dep
make clean
make bzImage
make modules
make modules_install
 

Następnie skopiuj plik jądra, system.map do /boot/vmlinuz-4.7

utwórz plik .conf z poniższą zawartością

image = /boot/vmlinuz-4.7
label = "Linux 4.7"
 

Następnie uruchom lilo -v aby zmodyfikować sektor rozruchowy i zrestartować komputer.