Looking for loops Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for loops Keywords? Try Ask4Keywords

loopsPierwsze kroki z pętlami


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym są pętle i dlaczego deweloper może chcieć z nich skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w pętlach i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla pętli jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Rodzaje pętli

Pętla jest strukturą przepływu sterowania, która zdecydowanie lub bez końca uruchamia zestaw instrukcji zapisanych tylko raz w kodzie, dopóki nie zostanie spełniony określony warunek lub proces zostanie zakończony.

Pętle stanu

Pętle te są powtarzane w zależności od stanu ich warunków.

Do pętli

Pętle są zwykle uruchamiane na zmiennej, która jest przedmiotem iteracji. Na przykład dla pętli można uruchamiać na liczbie całkowitej, aby ograniczyć liczbę uruchomień pętli, lub na tablicy, aby iterować nad nią.

Podczas pętli

Podczas gdy pętle są najbardziej podstawowym rodzajem pętli warunku, która działa, dopóki jej stan nie zostanie zmieniony (lub dopóki nie zostanie wykonana instrukcja break ).

Warianty

Wariantem pętli while jest pętla do... while while. Jest to to samo, co pętle while , z tym wyjątkiem, że zawartość pętli jest uruchamiana jeden raz przed sprawdzeniem warunku.

Innym wariantem są pętle until / do... until , które działają tak samo jak ich odpowiedniki while z wyjątkiem tego, że sprawdzają warunek w odwrotny sposób - while pętle działają do momentu, gdy warunek jest fałszywy, i until pętle nie działają do warunku jest prawdziwy.

Pętle kolekcji

Pętle te są powtarzane przez iterację po kolekcjach, takich jak tablice lub iteracje.

Zapętlaj pętle

Pętla forEach działa na kolekcji, wykonując kod raz na element w kolekcji, podając wartość i / lub klucz elementu jako parametr.

Idź do pętli

Pętle goto to zestaw instrukcji między etykietą a instrukcją goto.

Pętle rekurencyjne

W programowaniu funkcjonalnym pętle rekurencyjne mogą służyć do rekurencyjnego uruchamiania funkcji do momentu spełnienia warunku. Jest to częsta przyczyna błędów przepełnienia stosu.