Looking for mesos Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for mesos Keywords? Try Ask4Keywords

mesosPierwsze kroki z mesos


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym są mesos i dlaczego deweloper może chcieć z nich skorzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w mesach i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Mesos jest nowa, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Opis i instalacja Mesos z pakietu Mespsheres

Mesos to menedżer klastra, którego celem jest lepsze wykorzystanie zasobów poprzez dynamiczne dzielenie się zasobami między wieloma platformami. Został on rozpoczęty na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 2009 roku i jest wykorzystywany w wielu firmach, w tym na Twitterze i Airbnb. Stało się projektem najwyższego poziomu Apache w lipcu 2013 r. Po prawie dwóch latach inkubacji. Mesos dzieli dostępną pojemność maszyn (lub węzłów) między zadaniami różnych natur, jak pokazano na poniższym rysunku. Mesos można traktować jako jądro centrum danych, które zapewnia ujednolicony widok zasobów we wszystkich węzłach i płynny dostęp do tych zasobów w sposób podobny do działania jądra systemu operacyjnego dla pojedynczego komputera. Mesos stanowi rdzeń do budowy aplikacji centrum danych, a jego głównym składnikiem jest skalowalny dwufazowy program planujący. Interfejs API Mesos umożliwia wyrażanie szerokiej gamy aplikacji bez wprowadzania informacji specyficznych dla domeny do rdzenia Mesos. Pozostając skupionym na rdzeniu, Mesos pozwala uniknąć problemów, które są widoczne w monolitycznych planistach.

Ubuntu

# Setup
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv E56151BF
DISTRO=$(lsb_release -is | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
CODENAME=$(lsb_release -cs)

# Add the repository
echo "deb http://repos.mesosphere.com/${DISTRO} ${CODENAME} main" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mesosphere.list
sudo apt-get -y update

# Install
sudo apt-get -y install mesos
 

RedHat / CentOs

# Install Zookeeper
sudo rpm -Uvh http://archive.cloudera.com/cdh4/one-click-install/redhat/6/x86_64/cloudera-cdh-4-0.x86_64.rpm
sudo yum -y install zookeeper

# Install Mesos
sudo rpm -Uvh http://repos.mesosphere.com/el/7/noarch/RPMS/mesosphere-el-repo-7-1.noarch.rpm
sudo yum -y install mesos
 

Więcej