mochaPierwsze kroki z mokką


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest mokka i dlaczego deweloper może chcieć z niej skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie mokki i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla mokki jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Możesz zainstalować mocha globalnie lub w folderze projektu. Ten ostatni jest preferowanym sposobem. We wszystkich przykładach załóżmy, że wszystkie pliki testowe znajdują się w folderze test folderze projektu.

Zainstaluj Mocha lokalnie

Aby zainstalować mocha w folderze projektu, możesz użyć następującego polecenia npm :

$ cd my-project/folder
$ npm install mocha --save-dev
 

To polecenie zainstaluje mocha w folderze node_modules w twoim projekcie i doda pozycję zależności (programistycznej) do pliku package.json .

Użyj mokki w CLI

Aby użyć mocha z interfejsu CLI, możesz użyć polecenia mocha w folderze ./node_modules/.bin/ :

$ ./node_modules/.bin/mocha ./test
 

Lub użyj npm script ( npm script npm script domyślnie używa poleceń w folderze .bin ).

# package.json
{
 "name": "my-project",
 "version": "0.0.1",
 "description": "my first tested project",
 "scripts": {
  "start": "node app.js",
  "test": "mocha ./test"
 },
 ...
}
 

Aby wywołać ten skrypt, możesz teraz:

$ npm run test
 

Lub po prostu ( test to specjalny skrypt w npm ):

$ npm test
 

Użyj mokki na stronie internetowej

Aby użyć mocha na stronie internetowej (tylko front-end), po prostu mocha.js plik node_modules/mocha/mocha.js w node_modules/mocha/mocha.js na swojej stronie:

## HTML page with tests
<script src="node_modules/mocha/mocha.js"></script>
 

Zainstaluj mokkę na całym świecie

W przypadku instalacji globalnej użyj npm :

$ npm install mocha -g
 

Spowoduje to zainstalowanie mocha w twoim globalnym środowisku i powiązanie polecenia mocha z twoim CLI., Dzięki czemu będziesz mógł wywoływać mocha z terminala w dowolnym miejscu.

$ mocha ./test
 

Przykład mokki dla metody podziału łańcucha

var assert = require('assert');

describe('String', function() {
  describe('#split', function() {
   it('should return an array', function() {
    assert(Array.isArray('a,b,c'.split(',')))
   });
  });
});