npmRozpoczęcie pracy z npm


Uwagi

npm jest domyślnym menedżerem pakietów dla Node.js. Jest napisany w całości w JavaScript i pozwala na instalację i dystrybucję głównie modułów JavaScript w rejestrze. Pakiety są przetwarzane w formacie CommonJS i są rozpoznawalne po obecności pliku package.json .

Wersje

Wersja Data wydania
wersja 4.0.0 21.10.2016
v3.10.0 17.06.2016
v3.9.0 2016-05-06
v2.15.0 2016-03-11
v3.8.0 26.02.2016
v3.7.0 29.01.2016
wersja 3.0.0 21.01.2016
wersja 3.0.0 2015-11-20
v3.4.0 2015-11-06
v3.3.0 14.08.2015
v2.14.0 14.08.2015
wersja 3.2.0 2015-07-25
wersja 3.1.0 2015-07-03
v2.13.0 2015-07-03
wersja 3.0.0 26.06.2015
v2.12.0 2015-06-19
v2.11.0 2015-05-22
v2.10.0 2015-05-08
v2.9.0 24.04.2015
v2.8.0 2015-04-10
wersja 2.7.0 27.02.2015
wersja 2.6.0 13.02.2015
wersja 2.5.0 30.01.2015
v2.4.0 23.01.2015
v2.3.0 16.01.2015
wersja 2.2.0 01.01.2015
wersja 2.1.0 26.09.2014
wersja 2.0.0 2014-09-13
wersja 1.4.0 13.02.2014

Zainstaluj pakiety

Zauważ, że pakiety mogą być instalowane Ta komenda instaluje najnowszą dostępną wersję nazwanych pakietów:

zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Instalacja lokalna oznacza, że npm instaluje twój pakiet w bieżącym katalogu roboczym. Moduły węzłów wchodzą w ./node_modules , pliki wykonywalne wchodzą w ./node_modules/.bin/ . Zwykle będziesz chciał zainstalować moduły lokalne do użytku w programie, jako zależność, i będą działać tylko tam, gdzie są zainstalowane.

npm install <package names> 
 

Stenografia:

npm i <package names>
 

npm może wchodzić w interakcje z plikiem package.json w bieżącym katalogu na różne użyteczne sposoby, poprzez dependencies obiektami i devDependencies przechowywane w package.json (instalowanie wielu modułów):

Komenda npm install bez parametrów

npm install 
 

instaluje wszystkie pakiety o nazwach jak klucze obiekt w dependencies i devDependencies obiektów w package.json , stosując ograniczeń wersjonowania semantyczne wskazane przez wartości obiektów.

Podczas opracowywania nowego oprogramowania:

Użyj opcji -S aby dodać <package names> i wersje instalowanych modułów npm, które zawsze powinny być dołączone do modułu. Po instalacji dołącza się do listy dependencies śledzonej w pliku package.json .

npm i <package names> -S
 

Użyj opcji -D aby dodać <package names> i wersje instalowanych modułów npm, które są potrzebne innym programistom do dalszego rozwoju lub testowania twojego modułu. Po instalacji dołącza się do listy devDependencies śledzonej w pliku package.json .

npm i <package names> -D
 

Gdzie lodash i mocha to nazwy paczek.

Instalacja lub konfiguracja

zainstalować

npm jest w pakiecie z Node.js , więc jeśli zainstalujesz Node.js, automatycznie również zainstalujesz npm . Możesz wybrać wersję bieżącą i wersję LTS

Windows

W przypadku systemu Microsoft Windows można pobrać instalator MSI ze strony https://nodejs.org/en/download/ .

OS X

W przypadku systemu Apple OS X można pobrać instalator PKG z tej samej lokalizacji https://nodejs.org/en/download/ .

Linux

W systemie Linux możesz użyć menedżera pakietów, aby zainstalować Node.js i npm.

Możesz również skompilować plik Node.js ze źródła, a nadal otrzymasz npm . Istnieje również skrypt, który możesz uruchomić, który zainstaluje npm :

curl -L https://www.npmjs.com/install.sh | sh
 

Zaktualizuj npm do najnowszej wersji

Zalecaną metodą aktualizacji instalacji npm jest po prostu samodzielna instalacja npm :

npm install -g npm@latest
 

Alternatywnie możesz uaktualnić do bieżącej wersji LTS zamiast najnowszej wersji:

npm install -g npm@lts
 

Możesz także zainstalować dowolną wersję Węzła (i npm) za pomocą nvm . Podczas globalnej instalacji z npm z instalacją nvm nie musisz używać sudo (lub Uruchom jako administrator w systemie Windows).

Instalowanie pakietów globalnych

Zainstaluj pakiet globalny

Globalnie zainstalowane pakiety upuszczają moduły w {prefix}/lib/node_modules i umieszczają pliki wykonywalne w {prefix}/bin , gdzie {prefix} jest zwykle czymś w rodzaju /usr/local . Zainstalowanie modułu globalnego oznacza, że jego pliki binarne kończą się w zmiennej środowiskowej PATH . Zwykle będziesz chciał zainstalować moduł globalny, jeśli jest to narzędzie wiersza poleceń lub coś, czego chcesz użyć w swojej powłoce.

npm install --global package-name
 

Usuń pakiet globalny

npm uninstall --global package-name
 

Uwaga: argument --global można uprościć do -g . Tak więc, na przykład, pierwszą komendą mogło być npm install -g package-name , z dokładnie takim samym rezultatem.

Uwaga: w systemach * nix instalacja globalnych pakietów może wymagać uprawnień superużytkownika. Niezastosowanie się do tego spowoduje błąd z: EACCES . W takim przypadku uruchom:

sudo npm install --global package-name
 

Aktualizacja pakietów

Cykl życia każdego zastosowania przypada na dzień, w którym jego komponenty wymagają aktualizacji. Wszyscy znają ból związany z aktualizowaniem każdej zależności jeden po drugim. Tutaj wystarczy wydać polecenie:

npm update (-g)
 

Jeśli jest tam „-g”, to npm zaktualizuje pakiety globalne.

Używanie npm do zarządzania zależnościami

Chcesz wdrożyć aplikację w wielu witrynach? a twój projekt ma zbyt wiele zależności, aby zainstalować je jeden po drugim? Npm ma rozwiązanie wystarczy wydać następujące polecenie:

npm init
 

W folderze głównym projektu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (wpisz żądaną wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter), a następnie, jeśli chcesz zapisać zależność, dodaj:

--save
 

po twoim

npm install
 

polecenia na przykład:

npm install mypackagename --save
 

I wtedy ta zależność zostanie zapisana, wtedy nie będziesz musiał przenosić folderu „node_modules”. Aby zainstalować cały zapisany problem zależności:

npm install
 

i wszystkie zapisane zależności zostaną zainstalowane.