oauth-2.0Rozpoczęcie pracy z oauth-2.0


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest oauth-2.0 i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w programie oauth-2.0 i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla oauth-2.0 jest nowa, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji oauth-2.0.