omnet++Rozpoczęcie pracy z omnet ++


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest omnet ++ i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w omnet ++ i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla omnet ++ jest nowa, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji omnet ++.