omnet++Symulacja VANET za pomocą OMNeT ++ i arterii


Wprowadzenie

Ta dokumentacja daje wgląd w to, w jaki sposób można symulować europejskie VANET oparte na ETSI ITS-G5 i IEEE 802.11p za pomocą symulatora zdarzeń dyskretnych OMNeT ++.

Symulacja VANET za pomocą OMNeT ++ i arterii Powiązane przykłady