openxml Korzystanie z narzędzia Open Productivity SDK 2.5


Przykład

Przeczytanie specyfikacji formatów dokumentów w OpenXML może być czasochłonnym procesem. Czasami chcesz po prostu zobaczyć, jak utworzyć określoną funkcję w dokumencie słownym. Narzędzie produktywności Open XML SDK 2.5 dla Microsoft Office (OpenXmlSdkTool.exe) właśnie to robi. Jego główne cechy to:

  • Zobacz strukturę pliku - jakie zawiera części xml
  • Nawiguj w xml w każdej z tych części
  • Wygeneruj kod c # do wytworzenia wybranej części dokumentu
  • Link do specyfikacji formatu pliku opisującej więcej szczegółów
  • Sprawdzanie poprawności OpenXML dokumentu

W przypadku prostego „Hello world.docx” wygląda to tak: wprowadź opis zdjęcia tutaj Panel po lewej stronie pokazuje strukturę dokumentu. Prawy górny panel wyświetla xml odpowiadający zaznaczeniu w drzewie, a na koniec prawy dolny panel pokazuje wygenerowany kod do generowania xml wyświetlanego nad nim.

Umożliwia to bardzo praktyczne sprawdzenie określonej funkcji:

  • Utwórz przykładowy dokument (fx słowo-dokument)
  • Otwórz dokument w narzędziu Productivity Tool
  • Użyj „Reflect Code”, aby wygenerować kod

Zestaw SDK można pobrać ze strony https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30425 - pobierz i zainstaluj oba pakiety msi. Po instalacji użyj OpenXMLSdkTool.exe zainstalowanego w „C: \ Program Files (x86) \ Open XML SDK \ V2.5 \ tool”.