Looking for paypal Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for paypal Keywords? Try Ask4Keywords

PayPalHaki internetowe


Parametry

Parametr Detale
app Nasz numer referencyjny aplikacji Express
bodyParser Odwołanie do pakietu analizatora treści do pracy z obiektami zakodowanymi w JSON
Identyfikator klienta Identyfikator klienta aplikacji (poświadczenia OAuth 2)
http Pakiet http do uruchomienia serwera
paypal Obiekt referencyjny SDK węzła PayPal
sekret Tajny wniosek (poświadczenia OAuth 2)
webhookId Identyfikator haka, który ma zostać zmodyfikowany
webhookUpdate Obiekt JSON zawierający szczegóły elementu webhook do zaktualizowania

Uwagi

Przykłady te obejmują robocze przykłady użycia haczyków internetowych PayPal do monitorowania zdarzeń związanych z aplikacją i płatnościami.

Haki internetowe Powiązane przykłady