plsqlInstrukcja IF-THEN-ELSE


Składnia

  • JEŻELI [warunek 1] TO

  • [instrukcje do wykonania, gdy warunek 1 ma wartość PRAWDA];

  • ELSIF [warunek 2] NASTĘPNIE

  • [instrukcje do wykonania, gdy warunek 2 ma wartość PRAWDA];

  • JESZCZE

  • [instrukcje do wykonania, gdy zarówno warunek 1, jak i warunek 2 mają wartość FAŁSZ];

  • KONIEC JEŻELI;

Instrukcja IF-THEN-ELSE Powiązane przykłady