pthreadsPierwsze kroki z pthreads


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest pthreads i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w pthreads i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla pthreads jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania pthreads.

Minimalny „Hello World” z pthreads

#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/* function to be run as a thread always must have the same signature:
  it has one void* parameter and returns void */
void *threadfunction(void *arg)
{
 printf("Hello, World!\n"); /*printf() is specified as thread-safe as of C11*/
 return 0;
}

int main(void)
{
 pthread_t thread;
 int createerror = pthread_create(&thread, NULL, threadfunction, NULL);
 /*creates a new thread with default attributes and NULL passed as the argument to the start routine*/
 if (!createerror) /*check whether the thread creation was successful*/
  {
   pthread_join(thread, NULL); /*wait until the created thread terminates*/
   return 0;
  }
 fprintf("%s\n", strerror(createerror), stderr);
 return 1;
}
 

Przekazywanie argumentów do wątków

#include <stdio.h>
#include <pthread.h>

void *thread_func(void *arg)
{
  printf("I am thread #%d\n", *(int *)arg);
  return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  pthread_t t1, t2;
  int i = 1;
  int j = 2;

  /* Create 2 threads t1 and t2 with default attributes which will execute
  function "thread_func()" in their own contexts with specified arguments. */
  pthread_create(&t1, NULL, &thread_func, &i);
  pthread_create(&t2, NULL, &thread_func, &j);

  /* This makes the main thread wait on the death of t1 and t2. */
  pthread_join(t1, NULL);
  pthread_join(t2, NULL);

  printf("In main thread\n");
  return 0;
}
 

Jak skompilować:

$ gcc -pthread -o hello hello.c
 

To drukuje:

I am thread #1
I am thread #2
In main thread
 

Zwracanie wyniku z wątku

Wskaźnik do konkretnego typu danych, przekonwertowany na void * , może być używany do przekazywania wartości i zwracania wyników z funkcji wątku.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

struct thread_args
{
  int a;
  double b;
};


struct thread_result
{
  long x;
  double y;
};

void *thread_func(void *args_void)
{
  struct thread_args *args = args_void;
  /* The thread cannot return a pointer to a local variable */
  struct thread_result *res = malloc(sizeof *res);

  res->x = 10 + args->a;
  res->y = args->a * args->b;
  return res;
}

int main()
{
  pthread_t threadL;
  struct thread_args in = { .a = 10, .b = 3.141592653 };
  void *out_void;
  struct thread_result *out;

  pthread_create(&threadL, NULL, thread_func, &in);
  pthread_join(threadL, &out_void);
  out = out_void;
  printf("out -> x = %ld\tout -> b = %f\n", out->x, out->y);
  free(out);

  return 0;
}
 

W wielu przypadkach nie jest konieczne przekazywanie wartości zwracanej w ten sposób - na przykład spacja w strukturze argumentu może być również wykorzystana do zwrócenia wyników lub wskaźnik do wspólnej struktury danych może zostać przekazany do wątku, a wyniki tam zapisane .