Looking for requirejs Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for requirejs Keywords? Try Ask4Keywords

requirejsRozpoczęcie pracy z RequJS


Uwagi

RequireJS to implementacja interfejsu API modułu asynchronicznego (AMD) służącego do asynchronicznego ładowania plików javascript (tj. Bez blokowania) i zarządzania zależnościami między wieloma plikami javascript. Zawiera także narzędzie optymalizujące do łączenia i minimalizowania plików skryptów do wdrożenia, pozwalając jednocześnie deweloperowi zachować logicznie oddzielny kod.

Witaj świecie

Poniższy przykład demonstruje podstawową instalację i konfigurację RequireJS.

Utwórz nowy plik HTML o nazwie index.html i wklej następującą treść:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Hello RequireJS</title>
  <script type="text/javascript" src="http://requirejs.org/docs/release/2.3.2/minified/require.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- place content here --->
  <script>
    requirejs(["scripts/say"], function(say) {
      alert(say.hello());
    });
  </script>
</body>
 

Utwórz nowy plik JS w scripts/say.js i wklej następującą treść:

define([], function(){
  return {
    hello: function(){
      return "Hello World";
    }
  };
});
 

Struktura projektu powinna wyglądać następująco:

- project
  - index.html
  - scripts
    - say.js
 

Otwórz plik index.html w przeglądarce, a wyświetli ostrzeżenie „Hello World”.


Wyjaśnienie

 1. Załaduj plik skryptu wymaganego.js.

  <script type="text/javascript" src="http://requirejs.org/docs/release/2.3.2/minified/require.js"></script>
   
 2. Załaduj moduł say asynchronicznie z folderu scripts . (Pamiętaj, że nie potrzebujesz rozszerzenia .js podczas odwoływania się do modułu.) Zwrócony moduł jest następnie przekazywany do podanej funkcji, w której wywoływane jest hello() .

  <script>
    requirejs(["scripts/say"], function(say) {
      alert(say.hello());
    });
  </script>
   
 3. Moduł say zwraca pojedynczy obiekt z jedną funkcją hello zdefiniowaną.

  define([], function(){
    return {
      hello: function(){
        return "Hello World";
      }
    };
  });
   

Hello World with Nested Dependencies

Poniższy przykład rozwija się w Hello World , pokazując wiele zależności za pomocą funkcji define() .

Utwórz nowy plik HTML o nazwie index.html i wklej następującą treść:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Hello RequireJS</title>
  <script type="text/javascript" src="http://requirejs.org/docs/release/2.3.2/minified/require.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- place content here --->
  <script>
    requirejs(["scripts/say"], function(say) {
      console.log(say.hello("english"));
      console.log(say.hello("spanish"));
      console.log(say.hello("french"));
    });
  </script>
</body>
 

Utwórz nowy plik JS w scripts/say.js i wklej następującą treść:

define(["scripts/translations"], function(translations){
  return {
    hello: function(language){
      return translations[language].hello + " " + translations[language].world;
    }
  };
});
 

Utwórz nowy plik JS w scripts/translations.js i wklej następującą treść:

define([], function(){
  return {
    "english": {
      hello: "Hello",
      world: "World"
    },
    "spanish": {
      hello: "Hola",
      world: "Mundo"
    },
    "french": {
      hello: "Bonjour",
      world: "Le Monde"
    }
  };
});
 

Struktura projektu powinna wyglądać następująco:

- project
  - index.html
  - scripts
    - say.js
    - translations.js
 

Otwórz plik index.html w przeglądarce, a konsola wyświetli:

Hello World
Hola Mundo
Bonjour Le Monde
 

Wyjaśnienie

 1. Załaduj plik skryptu wymaganego.js.

  <script type="text/javascript" src="http://requirejs.org/docs/release/2.3.2/minified/require.js"></script>
   
 2. Załaduj moduł say asynchronicznie z folderu scripts . (Pamiętaj, że nie potrzebujesz rozszerzenia .js podczas odwoływania się do modułu.) Zwrócony moduł jest następnie przekazywany do podanej funkcji, w której wywoływane jest hello() .

  <script>
     requirejs(["scripts/say"], function(say) {
       console.log(say.hello("english"));
       console.log(say.hello("spanish"));
       console.log(say.hello("french"));
     });
  </script>
   
 3. Moduł say zwraca pojedynczy obiekt z jedną funkcją hello , ale w tym przypadku zdefiniowaliśmy zależność ( scripts/translations ) i stamtąd ściągniemy tłumaczenia.

  define(["scripts/translations"], function(translations){
    return {
      hello: function(language){
        return translations[language].hello + " " + translations[language].world;
      }
    };
  });
   
 4. Moduł translations po prostu zwraca obiekt z różnymi tłumaczeniami słów.

  define([], function(){
    return {
      "english": {
        hello: "Hello",
        world: "World"
      },
      "spanish": {
        hello: "Hola",
        world: "Mundo"
      },
      "french": {
        hello: "Bonjour",
        world: "Le Monde"
      }
    };
  });
   

Włączanie bibliotek innych niż AMD

Nie wszystkie biblioteki są zdefiniowane w sposób zgodny z AMD i funkcją Define define() funkcji RequireJS. Autorzy shim się tym, wprowadzając shim dyrektywę dotyczącą konfigurowania tych zależności.

Jednym z przykładów jest użycie wtyczki jQuery UI Layout. Ta wtyczka zależy od jQuery. Możesz to skonfigurować w następujący sposób:

requirejs.config({
  paths: {
    'jquery': '../path/to/jquery.min',
    'jquery.layout': '../path/to/jquery.layout.min'
  },
  shim: {
    'jquery.layout': {
      deps: ['jquery']
    }
  }
});
 

A następnie użyj go w module układu takim jak ten:

define(['jquery', 'jquery.layout'], function ($, layout) {
  $('body').layout();
});
 

Korzystanie z głównego punktu wejścia danych

Pojedynczy punkt wejścia do aplikacji jest możliwy dzięki RequireJS za pomocą atrybutu data-main w tagu <script> .

<script type="text/javascript" data-main="scripts/main" src="http://requirejs.org/docs/release/2.3.2/minified/require.js"></script>
 

Podczas ładowania RequireJS wyszuka atrybut data-main i wstrzykuje główny znacznik skryptu do DOM z zestawem atrybutów async . To jest ten plik, który chcesz wykonać dowolną konfigurację przed uruchomieniem aplikacji.

Na przykład:

// contents of scripts/main.js
require.config({
  waitSeconds: 10,
  paths: {
    jquery: 'libs/jquery-1.4.2.min'
  }
});

requirejs(["jquery", "libs/say"], function($, say) {
  var $body = $('body');
  $body.append( $('<p/>').text(say.hello("english")) );
  $body.append( $('<p/>').text(say.hello("spanish")) );
  $body.append( $('<p/>').text(say.hello("french")) );
});